Kostol sv. Kozmu a Damiána v Trenčianskych Biskupiciach

Kostol sv. Kozmu a Damiana slúžil veriacim už od polovice 13. storočia. Spolu s Farským kostolom Narodenia Panny Márie tak patrí medzi najstaršie sakrálne stavby na území Trenčína. Reštaurátorský prieskum svätyne, uskutočnený v roku 1995, odhalil na východnej stene unikátny nález – nástennú maľbu. Ide o figurálnu kompozíciu Deesis (príhovor, prosba), z ktorej sa zachovala dvojica kľačiacich prosebníkov – Panny Márie a Jána Krstiteľa. Ústredná postava Krista bola pravdepodobne zničená pri stavebnej úprave tejto časti steny na okenný otvor.

Na klenbe svätyne sú symboly štyroch evanjelistov, komponovaných okolo Boha Otca alebo sv. Trojice v mandorle. Na južnej časti klenby sa podarilo odkryť polopostavu s knihou, pravdepodobne ide o evanjelistu alebo cirkevného otca. Na čelnej stene víťazného oblúka reštaurátori objavili postavu Michala archanjela vážiaceho duše. Tieto nástenné maľby možno zaradiť do okruhu s taliansko-byzantským vplyvom. Okrem stredovekých nástenných malieb prieskum odhalil aj stredoveké architektonické články, gotické sanktuárium s barokovou maliarskou výzdobou a fragmenty malieb renesančných konsekračných krížov.

OTVORENÉ: kostol si môžete pozrieť pred alebo po bohoslužbách, ktoré sú v pondelok – piatok o 17.30 (zimný čas) alebo o 18.30 (letný čas), v sobotu o 7.30, v nedeľu a vo sviatok o 6.45 a 9.30.

VSTUPNÉ: dobrovoľné

KONTAKT
Farnosť sv. Kozmu a Damiána
Biskupická 28/A, 911 04 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 649 47 98
E-mail: trencianske.biskupice@nrb.sk

WEB: trencianskebiskupice.fara.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!