Počet výsledkov: 1

podujatia
CAFÉ SLÁDKOVIČ / Námestia, parky, ulice, nábrežie, zastávky, kultúrne centrá či sociálne siete – verejný priestor patrí nám všetkým. Sme si rovní pri jeho využívaní? Ako vytvárať hodnotné a príjemné mestské prostredie tak, aby to bolo čo najviac spravodlivé pre všetkých? Neformálna prednáška…