Výročná členská schôdza vojenských veteránov

20. 2. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje Klub vojenských veteránov.

event-image

200. výročie vymenovania Alexandra Rudnaya za ostrihomského arcibiskupa

20. 2. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša Mgr. Anna Jamborová.

event-image

Výročná členská schôdza vojenských výsadkárov

22. 2. 2020 • 14.00 | Posádkový klub

Pripravuje Klub vojenských výsadkárov.

event-image

Stretnutie zberateľov pivných kuriozít

23. 2. 2020 • 9.00 – 12.00 | Posádkový klub

Pripravuje Klub zberateľov pivných kuriozít.

event-image

Pokyny a informácia k objednávaniu liečiv a zabezpečeniu distribúcie v obvodoch ZO

3. 3. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša: plk.v.v. Ing. Vieroslav Pelech, Ivan Štefánek. Pripravuje: KVV – sekcia včelárov.

event-image

Výročná členská schôdza filatelistov

4. 3. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

Jarné spoločenské stretnutie seniorov

5. 3. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

Slovenskí padákoví strelci

5. 3. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša: plk.v.v.Ing. Ján Dibala.

Ppripravuje: Klub vojenských výsadkárov

event-image

MDŽ – spoločenské posedenie

6. 3. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

Hnojenie a používanie hnojív v jednotlivých obdobiach vegetácie.

10. 3. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša: pplk.v.v. Dr. Peter Zelizňák. Pripravuje: KVV – sekcia záhradkárov

event-image