Ateliér pre seniorov

14. 4. 2020 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tvorivé dielne nielen pre seniorov na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

event-image

Večerný ateliér pre dospelých I.

14. 4. 2020 • 16.00 – 18.30 | Galéria

Tvorivý ateliér pre dospelých - rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

event-image

Galerkovo

16. 4. 2020 • 9.30 – 11.30 | Galéria

Tvorivé dielničky pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov.

event-image

Zoomovanie

16. 4. 2020 • 16.00 | Galéria

Radi sa dostávate veci na koreň? Pri odborne zameranom programe k aktuálnym výstavám  budete mať možnosť sa spolu s nami o niečo detailnejšie priblížiť k niektorým vystavovaným dielam. Prostredníctvom série krátkych komentovaných prehliadok sa zoznámime s autormi, témami a technikami a...

event-image

Večerný ateliér pre dospelých II.

21. 4. 2020 • 16.00 – 18.30 | Galéria

Pridali sme ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov - rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

event-image

Klavírny koncert Sue Von Hal

24. 4. 2020 • 18.00 | Galéria


Sue Von Hal - klaviristka, gitaristka, speváčka a skladateľka. Predstaví sa vám s vlastnou klavírnou tvorbou. V galérii vystupovala nejeden krát v rámci vernisáží, avšak teraz po prvykrát odohrá celý koncert. Zahrá aj niektoré inštrumentálne skladby zo svojho prvého

event-image

Ateliér pre seniorov

28. 4. 2020 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tvorivé dielne nielen pre seniorov na rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

event-image

Galerkovo

30. 4. 2020 • 9.30 – 11.30 | Galéria

Tvorivé dielničky pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov.

event-image

Bienále plastiky malého formátu 2019 – 2020

27. 2. 2020 – 19. 4. 2020 | Galéria

Bienále plastiky malého formátu predstavuje komornú 3D tvorbu mladej a strednej generácie slovenských vizuálnych umelcov a prizvaných hostí zo zahraničia, vytvorenú prevažne v priebehu posledných dvoch - troch rokov. Tematicky sa tento ročník orientuje na tri okruhy tém:...

event-image

Tomáš Žemla: do-poli/na-poli

27. 2. 2020 – 19. 4. 2020 | Galéria

Tomáš Žemla (1984) reprezentuje na dnešnej scéne ojedinelého maliara z mladej generácie autorov, dokonale ovládajúceho realistickú kresbu a maľbu (čo je evidentné i na jeho grafických listoch a leptoch, ktorých originalitu a dokonalosť ocenili i na medzinárodnom bienále v...

event-image