O Trenčíne

História mesta Trenčín v dátumoch a číslach

Hlavné udalosti v histórii mesta Trenčín v chronologickom zoradení. Trenčín patrí spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku, ktoré kroniky spomínajú už v 11. storočí. Jeho strategicky kľúčová poloha v blízkosti troch karpatských priesmykov na križovatke obchodných ciest z neho vždy robila významný oporný bod a správne centrum regiónu. ...

Rozvoj kultúry v Trenčíne

Pre rozvoj kultúrneho života v našom meste mal veľký význam vznik viacerých spolkov v druhej polovici 19. storočia. Organizovaniu kultúrnych podujatí sa venoval Trenčiansky spoločenský kruh, v roku 1873vznikol Trenčiansky spevácky spolok. O charitu najmä pre chudobné deti sa formou usporadúvania kultúrnych a zábavných podujatí starali Trenčiansky ženský spolok a Izraelitský ženský spolok....

Ľudové zvyky a obyčaje v meste Trenčín

Ľudové obyčaje V živote našich predkov mala nezastupiteľné miesto úcta k prírode a k opakujúcim sa prírodným úkazom a z nich prameniace zvyky týkajúce sa jednotlivých ročných období. Slovania podobne ako ďalšie roľnícke národy spájali začiatok výročného cyklu s počiatkom vegetácie. Pojem "Jar" u praslovanov označoval "Rok", neskôr len jeho prvý úsek. V roku 1582 pápež Gregor VIII. určil Nový rok na 1....

Ľudovít Stárek

Ľudovít Stárek (30.3.1803 Bratislava – 22.3.1863 Trenčín) študoval na nižšom gymnáziu v Trenčíne. Vyššie gymnázium absolvoval v Nitre, kde pokračoval v štúdiu teológie v seminári. Po kňazskej vysviacke v roku 1826 pracoval v Nitre, Žiline a od roku 1855 ako riaditeľ gymnázia a titulárny opát v Trenčíne. Venoval sa i histórii, propagoval kult trenčianskych pustovníkov ...

Ján Halaša

Lekárnik, umelecký fotograf, publicista Ján Halaša (9. 10. 1893 – 12. 10. 1981) bol od roku 1922 spolumajiteľom lekárne K sv. Duchu v Trenčíne, neskôr po znárodnení v roku 1945 tu pracoval ako lekárnik. Od roku 1972 pracoval v Trenčianskom múzeu ako fotograf a bol priekopníkom slovenskej turistiky a vysokohorského športu.

...

Karol Pádivý

Karol Pádivý (10. septembra 1908, Dolní Cerekev pri Jihlave - 25. septembra 1965, Trenčín) prišiel do Trenčína 1. októbra 1928, kedy narukoval k hudbe 17. pešieho pluku. Po trojročnom pôsobení vo vojenskej hudbe zostal v Trenčíne až do svojej smrti  Po odchode do civilu pracoval vo firme Tlapa a Anděl.