Povesti a legendy

Legenda o upírovi na hradisku Chochel

Skalka nad Váhom je obec kúsok od Trenčína, ktorá je široko-ďaleko známa vďaka kláštoru, kde kedysi prebývali mnísi Svorad a Benedikt. Pre tento príbeh je však dôležitý samotný masív Skalky - na jeho vrchole sa už od praveku nachádzali ľudské obydlia. Predstavme si, ako kedysi dávno vyzeralo naše Považie – Váh si tiekol kadiaľ sa mu zachcelo, dolinami sa premávali vojská a ľudia si preto

Legenda o bubeníkovi Štefanovi

V dávnych časoch mal bubeník významnú úlohu - bol to on, kto ľuďom oznamoval dobré aj zlé správy. Častokrát už podľa zvuku bubna ľudia tušili, či sa dozvedia niečo dobré alebo zlé. V tých časoch žil aj Štefan, mladší z dvoch synov starého kováča. Štefan vedel, že jeho brata to ťahá do kováčskej dielne. On sám mal však radšej hudbu, divadlo a často rozmýšľal, čím sa bude živiť. Práve vtedy v meste vyhlasovali, že...

Legenda o vodníkovi Valentínovi

Príbeh o vodníkovi Valentínovi začína v Hornej Lhote pri Luhačoviciach. Bol to syn vodníka Valdemara, ktorý rád robil neplechu ľuďom pri rieke Olše. Malého Valentína od detstva zaujímali zvláštne tvory, ktoré bývali - pre neho úplne nepochopiteľne - na suchu. Rád sledoval ľudí pri práci, no najviac sa mu páčilo u mlynára, ktorému potajomky pomáhal roztáčať vodný mlyn. Otec malého Valentína za takéto výlety medzi ľudí vždy karhal.V...

Život svätých pustovníkov Svorada - vyznavača a Benedikta - mučeníka

Najstaršou zachovanou legendou o živote našich svätcov je legenda „Život svätých pustovníkov Svorada-vyznavača a Benedikta-mučeníka“ od päťkostolného biskupa Maurusa z pol. 11. storočia, ktorý ako novic v zoborskom kláštore sv.Hypolita na vlastné oči

Trenčianski kati

Trenčín ako slobodné kráľovské mesto s výsadami Budína a Stoličného Belehradu, ktoré mu udelil roku 1412 uhorský kráľ a rímsky cisár Žigmund Luxemburský  malo i právo meča (v roku 1454 ho Trenčínu opäť potvrdil palatín Ján Huňady), disponovalo preto i vlastným katom. Povesťami opradený je i Katov dom na Ulici Matúša...

Prípad mŕtvej barónky

Antónia de Andricky bola dcérou bohatého baróna Andrického. Zamilovala sa do mladého zemana, ktorého meno sa nedochovalo. To sa však nepáčilo jej otcovi, ktorý mal vyššie ambície a svadba jeho dcéry s nejakým „sedmoslivkárom“ do nich nezapadala. V hneve raz vyslovil osudnú vetu: „Radšej ťa chcem vidieť mŕtvu, než vydatú za takého žobráka“. To sa mu vzápätí promptne vyplnilo. Antonia klesla bez ducha na zem. Privolaný lekár potvrdil

Povesť o nešťastnej láske Kataríny Szuňoghovej

Zaujímavé osudy ukrývajú krypty trenčianskych kostolov. Popri členoch mocného rodu Ilešháziovcov tu ležia hradní kapitáni, župní úradníci, prostí zemania, príslušníci jezuitskej rehole i velitelia trenčianskej posádky, ktorí zomreli ďaleko od svojej vlasti a ich manželky, často zvučných mien. V krypte Piaristického kostola leží napríklad manželka baróna Pfeffershofena, rodená Plassin de...

Strašidelné väzenie Pavla Baračku

Neďaleko Hornej „Vodnej“ mestskej brány stál v 16. storočí meštiansky dom, približne v miestach, kde dnes stojí budova VÚB. Podľa povesti, ktorú uvádza J. Branecký, sa v tomto dome okolo polovice 19. storočia obesila akási bosorka. Čerti z nejakého dôvodu nevzali jej dušu do pekla, ale spolu s ňou strašili po nociach v inkriminovanom dome. Keďže pre...

Tajná chodba na Trenčiansky hrad

Trenčiansky a liptovský dedičný župan Štefan I. Ilešházi bol nielen mocným a bohatým magnátom, ale i jedným z najvýznamnejších predstaviteľov luteránskej viery v Uhorsku. Nečudo, že jeho vzťahy s vládnucou habsburskou dynastiou boli často dosť napäté. I keď s arcivojvodom Matyášom vo Viedni vychádzal vcelku korektne, s pražským dvorom cisára Rudolfa II. mal neustále spory. Nevraživosť vyvrcholila koncom 16....

Studňa lásky

K obdobiu panstva rodu Zápoľských na Trenčianskomhrade sa viaže jedna z najstarších, ale i najkrajších slovenských povestí o OmaroviFatime a Studni lásky. Rozpráva o láske tureckého pašu Omara ku krásnej Fatime, zajatkyni Štefana Zápoľského na...