Debata u Miloša: Reklama a divák

12. 12. 2020 • 18.00 | Galéria

Reklamu v našom svete môžeme vnímať ako vizuálnu zbraň. Zbraň, ktorou sa zadávateľ reklamy snaží upútať pozornosť potenciálneho zákazníka, a teda diváka, ktorý sa na reklamu pozerá. Každý z nás pri vnímaní reklamy zažíva rôznorodé myšlienkové pochody. Vnímame tú istú...

event-image