Konšpirácie v minulosti a dnes

22. 9. 2020 • 18.00 – 19.00 | Facebook Voices

S etnologičkou Zuzanou Panczovou sa porozprávame o tom, ako a prečo ľudia aj v minulosti šírili konšpiračné presvedčenia a príbehy, akých oblastí života sa týkali, aké to malo dôsledky, prečo to robia dnes, ako si to zdôvodňujú a čo to vypovedá o ich pohľade na...

event-image

Pavol Križko – učiteľ, historik, archivár, národniar

24. 9. 2020 • 16.00 | Trenčianske múzeum

Prednáša PhD. Lukáš Trnkóci.

event-image

Mikroorganizmy, baktérie, vírusy a ich vplyv na zdravie človeka

30. 9. 2020 • 16.30 | Knižnica

Prednáška terapeutky, spisovateľky Antonie Krzemieňovej, ktorá štúdium psychosomatiky rozšírila o poznatky z psychológie a aplikovala ich do praktického každodenného života.

event-image

Trenčín vtedy a teraz

1. 10. 2020 • 17.30 | Galéria

Vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín architektka Adriana Mlynčeková v prednáške predstaví urbanistický rozvoj mesta, porozpráva o zásadných vývojových momentoch, ktoré jeho rozvoj ovplyvnili. Adriana Mlynčeková sa venuje architektúre a urbanistickému...

event-image

Vône pre každodenný život

3. 10. 2020 • 15.00 | Kaviareň Na Ceste

3. pokračovanie. Prednáša p. Dušičková.

event-image

AromaTouch

7. 10. 2020 • 17.00 | KreaTivo

Prednáška o blahodárnych účinkoch esenciálnych olejov.

event-image

Zoomovanie

8. 10. 2020 • 16.00 | Galéria

Radi sa dostávate veci na koreň? Pri odborne zameranom programe k aktuálnym výstavám  budete mať možnosť sa spolu s nami o niečo detailnejšie priblížiť k niektorým vystavovaným dielam. Prostredníctvom série krátkych komentovaných prehliadok sa zoznámime s autormi, témami a technikami a...

event-image

Božské chute Indonézie a zdravé indianske produkty z Kolumbie

10. 10. 2020 • 15.00 | Kaviareň Na Ceste

S tými a o tých, pre ktorých balíme.

event-image

Syndróm vyhorenia

15. 10. 2020 • 16.00 | Knižnica

Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tento raz na tému: „Kedy hovoríme o syndróme vyhorenia? Štádiá a prevencia syndrómu vyhorenia“. Diskutuje: MUDr. Z. Tomaneková. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi.

event-image

Príbeh umenia III.

15. 10. 2020 • 16.00 | Galéria

Cyklus prednášok o umení minulosti a súčasnosti. Rozhovory o dejinách a zaujímavostiach výtvarného umenia pre dospelých i študentov. Tentokrát sa zameriame na zobrazenie témy lásky vo výtvarnom umení v minulosti a dnes. Porozprávame si, ako sa na túto tému pozerali umelci v priereze...

event-image