Zber ovocia a zeleniny a ich správne uskladnenie

14. 10. 2019 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša: pplk.v.v. Dr. Peter Zelizňák. Pripravuje: KVV – sekcia záhradkárov.
event-image

Mesiac úcty k starším - spoločenské stretnutie seniorov

17. 10. 2019 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.
event-image

100. výročie narodenia Vojtecha Zamarovského

17. 10. 2019 • 16.00 | Posádkový klub

Prednáša: Ing. arch. Július Bruna. Pripravuje: Klub numizmatikov a DVaT.
event-image

Výmenné stretnutie zberateľov pivných kuriozít

27. 10. 2019 • 9.00 – 12.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub zberateľov pivných kuriozít.
event-image

Okolo Trenčína

27. 10. 2019 • 14.30 | Posádkový klub

Festival dychových hudieb. Vstupné: 10 €. Predaj: Kultúrno-informačné centrum v Trenčíne.
event-image

Polia sú už biele na žatvu

9. 10. 2019 – 18. 10. 2019 | Posádkový klub

Výtvarné práce mladých umelcov Považia.
event-image

Vznik 1. československého armádneho zboru

3. 10. 2019 – 30. 10. 2019 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenskej histórie protifašistického odboja.
event-image

Filatelistické výstavy ZSF 1969-2019

26. 9. 2019 – 15. 10. 2019 | Posádkový klub

Pripravuje: Miroslav Ňaršík a Klub filatelistov.
event-image

Filatelistické výstavy ZSF 1969-2019

26. 9. 2019 – 15. 10. 2019 | Posádkový klub

Pripravuje: Miroslav Ňaršík a Klub filatelistov.
event-image

Celorezortné súťažné prehliadky FotoAtak 2019 a GalériaMIL 2019

23. 10. 2019 – 13. 11. 2019 | Posádkový klub

Pripravuje: PK a Odd.vých. a kultúrnych činností, PÚ OS SR Liptovský Mikuláš.  
event-image