Spevokol Jednoty dôchodcov Slovenska

27. 2. 2024 • 15.45 – 17.45 | KC Aktivity

Info: 0905 141 587 Tibor Rybárik.

event-image

Cvičenie pre seniorov JDS

27. 2. 2024 • 18.00 – 19.00 | KC Aktivity

Cvičenie pre seniorov. Jednoduchšie posilňovacie a rehabilitačné cviky, zlepšenie ohybnosti a schopnosti koordinácie.

Info:  0948 198 591 Oľga Šebáňová

 

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

28. 2. 2024 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Ateliér pre seniorov

5. 3. 2024 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Rôzne témy a techniky prepojené s vystavenými dielami.

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými...

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

6. 3. 2024 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Seminár Akadémie tretieho veku

12. 3. 2024 • 13.30 | Trenčiansky samosprávny kraj

Program:

  • Otvorenie a predstavenie hostí
  • Tréning mozgu – MUDr. Vera Dobiášová, pedagóg SZŠ C. Šimurkovej Trenčín
  • Diabetes – PhDr. Zlatica Meravá, RÚVZ so sídlom v Trenčíne
  • MDŽ- pripomenutie
  • Kultúrny
  • ...

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

13. 3. 2024 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

20. 3. 2024 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Členská schôdza s prednáškou

21. 3. 2024 • 15.30 | Posádkový klub

Pripravuje : Klub numizmatikov

event-image

Regionálne stretnutie filatelistov

24. 3. 2024 • 7.00 | Posádkový klub

Pripravuje :  Klub filatelistov

event-image