Babi, pošli mi to mejlom

2. 2. 2022 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Ateliér pre seniorov

8. 2. 2022 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom...

event-image

Seminár Akadémie tretieho veku

8. 2. 2022 • 13.30 | Trenčianska univerzita


Program:
1. Otvorenie, predstavenie hostí

2. Výživa - MUDr. Marián Kaščák, PhD., Katedra špeciálnych disciplín TnUAD Trenčín

3. Pozemkové právo, ako upratať vlastnícke vzťahy - RNDr. Anton Juleny, projektant pozemkových úprav PPU a. s. Trenčín

4. Hodnotiaca

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

9. 2. 2022 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

16. 2. 2022 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Ateliér pre seniorov

22. 2. 2022 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom...

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

23. 2. 2022 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Cvičenie pre seniorov JDS

1. 2. 2022 – 28. 2. 2022 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska.

Čas cvičenia:

Utorok: 18,00 – 19,00 hod.

Informácie: 0905 982 132

KLUBOVÉ STRETNUTIA KLUB  JDS č. 30

Streda  15,00 – 18,00 hod.

Klubová činnosť Jednoty...

event-image