Babi, pošli mi to mejlom

29. 3. 2023 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

5. 4. 2023 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Seminár Akadémie tretieho veku

11. 4. 2023 • 13.30 | Trenčianska univerzita

Program seminára:
- Privítanie, predstavenie hostí
- Bezpečná jeseň života - Kpt. Mgr. Ingrid Krajčíková, ved. odd. komunikácie a prevencie KRPZ Trenčín
- Činnosť Mestskej polície zameraná na seniorov -  Jela Vlnová, koordinátor preventívnych činností, Mestská polícia Trenčín
-...

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

12. 4. 2023 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Ateliér pre seniorov

18. 4. 2023 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tvorivý ateliér pre seniorov - rôzne témy a techniky prepojené s vystavenými dielami.

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám,...

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

19. 4. 2023 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

26. 4. 2023 • 8.00 – 9.30 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov. Účasť treba vopred nahlásiť.

Kontakt: 032/ 770 83 14.

event-image

Klubové stretnutia Klub JDS č. 30

28. 4. 2023 • 15.00 – 15.00 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov.

Info a prihlasovanie:  JDS č. 30, Oľga Šebáňová: 0948 198 591.

event-image

Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou II.

1. 2. 2023 – 30. 9. 2023 | Centrum pre rodinu

V priestoroch Centra pre rodinu Trenčín opätovne prebieha edukačný kurz Dedkov sprievodca digitálnou galaxiou. Netradičná forma individuálneho zlepšovania počítačovej gramotnosti, kde školiteľmi sú dobrovoľníci - študenti trenčianskych gymnázií, je zacielená na...

event-image

Spevokol Brezinka

6. 4. 2023 – 27. 4. 2023 | KC Aktivity

Štvrtok: 17,00 – 19,00 hod.

Info a prihlasovanie: JDS č. 30 Tibor Rybárik 0905 141 587.

event-image