Babi, pošli mi to mejlom

19. 2. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Klubové stretnutia JDS č. 30

20. 2. 2020 • 15.30 – 17.30 | KC Aktivity

Pravidelné stretnutia Jednoty dôchodcov. Info: 0905 982 132.

event-image

Spevokol

24. 2. 2020 • 9.00 – 10.00 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov. Info: 0905 982 132.

 

 

event-image

Cvičenie pre seniorov

25. 2. 2020 • 14.30 – 15.30 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov. Info: 0905 982 132.

 

 

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

26. 2. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Výročná členská schôdza filatelistov

4. 3. 2020 • 16.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

Jarné spoločenské stretnutie seniorov

5. 3. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

MDŽ – spoločenské posedenie

6. 3. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image

Stretnutie s jubilantmi

26. 3. 2020 • 15.00 | Posádkový klub

Pripravuje: Klub vojenských veteránov.

event-image