Spevokol Jednoty dôchodcov Slovenska

21. 9. 2020 • 18.15 – 19.45 | KC Aktivity

Vedie Tibor Rybárik. Info: tiborrybarik@centrum.sk.

 

 

event-image

Cvičenie pre seniorov

22. 9. 2020 • 14.30 – 15.30 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska.

 

 

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

23. 9. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Klubové stretnutia JDS č. 30

24. 9. 2020 • 15.30 – 17.30 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov. Infor: Zdenka Búryová, 0905 982 132.

event-image

Spevokol Jednoty dôchodcov Slovenska

28. 9. 2020 • 18.15 – 19.45 | KC Aktivity

Vedie Tibor Rybárik. Info: tiborrybarik@centrum.sk.

 

 

event-image

Cvičenie pre seniorov

29. 9. 2020 • 14.30 – 15.30 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska.

 

 

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

30. 9. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

7. 10. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

14. 10. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image

Babi, pošli mi to mejlom

21. 10. 2020 • 8.00 | Knižnica Jaselská

Bezplatná inštruktáž na zvládnutie základov PC a komunikácie prostredníctvom e-mailu pre seniorov.

Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt: 032/770 83 14.

event-image