Ateliér pre seniorov

28. 9. 2021 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom...

event-image

Pele Mele

8. 10. 2021 • 15.00 – 19.30 | KC Aktivity

Zábavné popoludnie pre seniorov JDS.

event-image

Ateliér pre seniorov

12. 10. 2021 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom...

event-image

Seminár 35. ročníka Akadémie tretieho veku

12. 10. 2021 • 13.30 | Trenčianska univerzita

Akadémia Tretieho veku v Trenčíne (ATV) srdečne pozýva seniorov - poslucháčov ATV na seminár 35. ročníka ATV, ktorý sa uskutoční 12.októbra 2021 o 13.30 hod. v Aule Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne.

Podmienky dodržiavania hygienických opatrení podľa...

event-image

Ateliér pre seniorov

26. 10. 2021 • 9.00 – 11.30 | Galéria

Tento obľúbený program je orientovaný na všetkých skôr narodených priaznivcov výtvarného umenia. Návštevníci ateliéru sa na jednotlivých stretnutiach bližšie venujú rôznym výtvarným technikám, oboznamujú sa so základnými výtvarnými postupmi, farbou, tvarom...

event-image

Mesiac úcty k starším

29. 10. 2021 • 15.00 – 19.30 | KC Aktivity

Posedenie pre seniorov JDS.

event-image

Klubové stretnutia JDS č. 30

1. 10. 2021 – 31. 10. 2021 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov.

Stretnutia: Štvrtok 16,00 – 18,00 hod.

Info: 0905 982 132.

event-image

Cvičenie pre seniorov

1. 10. 2021 – 31. 10. 2021 | KC Aktivity

Klubová činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska.

Čas cvičenia: Utorok: 14,45 – 15,45 hod.

event-image

Spevokol Jednoty dôchodcov Slovenska

1. 10. 2021 – 31. 10. 2021 | KC Aktivity

Stretnutia: Pondelok  18,00 – 20,00 hod.

Vedie Tibor Rybárik. Info: tiborrybarik@centrum.sk.

Info a prihlasovanie: tiborrybarik@centrum.sk

event-image