Kontakty

KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM TRENČÍN
Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 16 186, +421 (0)32 6504 709, 6504 711, 6504 712
E-mail: kic@trencin.sk
Web: visit.trencin.sk

Otváracie hodiny:

  • počas letnej sezóny (1. máj – 30. september)
    pondelok – piatok: 9.00 – 18.00; sobota: 9.00 – 16.00, nedeľa: zatvorené
  • počas zimnej sezóny (1. október – 30. apríl)
    pondelok – piatok: 9.00 – 17.00; sobota – nedeľa: zatvorené


Ing. Soňa Tršková
Vedúca Kultúrno-informačného centra Trenčín. Uzatváranie zmlúv o predaji vstupeniek s organizátormi podujatí, administrátor webovej stránky visit.trencin.sk, informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok, predaj suvenírov, vstupeniek na kultúrne podujatia, cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS.
Tel.: +421 (0)32 650 47 09, +421 (0)911 041 798
E-mail: sona.trskova@trencin.sk

Mgr. Victoria Buchelová
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok. Predaj suvenírov, vstupeniek na kultúrne podujatia a cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS, administrátor webovej stránky www.visit.trencin.sk, administrátor Facebook a Instagram KIC Trenčín.
Tel.: +421 (0)32/ 650 47 12, +421 (0)911 041 800
E-mail: victoria.buchelova@trencin.sk


ÚTVAR KULTÚRNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB, MESTSKÝ ÚRAD TRENČÍN
Mierové námestie 9, (1. poschodie budovy bývalej lekárne)
Úradné hodiny: pondelok – piatok, 
8.00 – 16.00

Ing. Janka Sedláčková
vedúca útvaru Kultúrno-informačných služieb
Tel.: +421 (0)32 650 47 04, +421 (0)902 925 007

E-mail: kic@trencin.skjanka.sedlackova@trencin.sk

PhDr. Katarína Martinková
referent pre propagáciu a kultúrne služby
Tel.: +421 (0)32 650 47 10, +421 (0)904 632 004
E-mail: katarina.martinkova@trencin.sk

Mgr. Zuzana Janáčová
referent pre kultúrne služby a propagáciu
Tel.: +421 (0)902 911 352
E-mail: zuzana.janacova@trencin.sk

Mgr. Darina Šimková
referent pre kultúrnu činnosť
Tel.: +421 (0)32/ 650 47 05+421 (0)911 041 799
E-mail: darina.simkova@trencin.sk

Radoslav Jánoš
referent pre grafické služby a správu webu
Tel.: +421 (0)32 650 47 07, +421 (0)911 041 801
E-mail: radoslav.janos@trencin.sk

Mgr. Miroslav Patay
referent pre grafické práce
Tel.: +421 (0)911 280 367
E-mail: miroslav.patay@trencin.sk

Martin Potočný
referent pre správu a technickú podporu (Kino Hviezda)
Mobil: +421 (0)902 911 480
E-mail: martin.potocny@trencin.sk

Martin Kurpel
referent pre správu a technickú podporu (Kino Hviezda)
Mobil: +421 (0)911 095 764
E-mail: zvukari@trencin.sk