Kontakty

KULTÚRNO-INFORMAČNÉ CENTRUM TRENČÍN
Mierové námestie 9, 911 64 Trenčín
Tel: +421 (0)32 16 186, +421 (0)32 6504 709, 6504 712
E-mail: kic@trencin.sk
Web: www.visit.trencin.sk

Otváracie hodiny:

  • počas letnej sezóny (1. 5. – 30. 9.) v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 a v sobotu od 8.00 do 16.00,
  • v zimnej sezóne (1. 10. – 30. 4.) v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00.

Ing. Lucia Kutišová
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok. Predaj suvenírov, vstupeniek na kultúrne podujatia, cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS, administrátor webovej stránky www.visit.trencin.sk.
Tel.: +421 (0)32 650 47 12
E-mail: lucia.kutisova@trencin.sk

Ing. Miriam Filová
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok. Predaj suvenírov, vstupeniek na kultúrne podujatia, cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS, uzatváranie zmlúv o predaji vstupniek s organizátormi podujatí, administrátor webovej stránky www.visit.trencin.sk.
Tel.: +421 (0)32 650 47 11
E-mail: miriam.filova@trencin.sk

Maroš Sabo
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok. Predaj suvenírov, vstupeniek na kultúrne podujatia, cestovných lístkov cez predajný systém AMSBUS, uzatváranie zmlúv o predaji vstupniek s organizátormi podujatí, administrátor webovej stránky www.visit.trencin.sk.
Tel.: +421 (0)32 650 47 11
E-mail: maros.sabo@trencin.sk

Ing. Alena Chrenková, PhD.
Informácie v oblasti turistických zaujímavostí a historických pamiatok, propagácia kultúrnych podujatí, administrátor webovej stránky www.visit.trencin.sk, predpredaj vstupeniek na kultúrne podujatia, predaj suvenírov.
Tel.: +421 (0) 32/ 6504 711
E-mail: alena.chrenkova@trencin.sk


ÚTVAR KULTÚRNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB, MESTSKÝ ÚRAD TRENČÍN
Mierové námestie 9, (1. poschodie budovy bývalej lekárne)
Úradné hodiny: pondelok – piatok, 
8.00 – 16.00

Ing. Janka Sedláčková – vedúca útvaru Kultúrno-informačných služieb
Tel.: +421 (0)32 650 47 04
E-mail: kic@trencin.skjanka.sedlackova@trencin.sk

Jarmila Blašková
Príjem inzercie, prenájom výlepných plôch, propagácia, prezentácia, administratíva.

Tel.: +421 (0)32/ 650 47 05
Mobil: +421 (0)902 911 178
E-mail: jarmila.blaskova@trencin.sk

Jozef Ďuráči
Obchod, služby
Tel.: +421 (0)32 650 47 06
Mobil: +421 (0)902 911 144
E-mail: jozef.duraci@trencin.sk

Radoslav Jánoš
Grafické práce
Tel.: +421 (0)32 650 47 07
E-mail: grafik@trencin.sk

Mgr. Hana Gallová
Kultúrne podujatia, propagácia, prezentácia, granty
Tel.: +421 (0)32 650 47 10
Mobil: +421 (0)902 911 165
E-mail: hana.gallova@trencin.sk

Ing. Eva Baleková
Kultúrne podujatia, propagácia, prezentácia, administratíva
Tel.: +421 (0)32 650 47 10
Mobil: +421 (0) 902 911 352
E-mail: eva.balekova@trencin.sk

Martin Potočný
Správa a technická podpora, kino Hviezda
Mobil: +421 (0)902 911 480
E-mail: martin.potocny@trencin.sk

Martin Kurpel
Správa a technická podpora, kino Hviezda
Mobil: +421 (0)911 095 764
E-mail: martin.kurpel@trencin.sk