Osobnosti

Vojtech Zamarovský

Trenčiansky rodák Vojtech Zamarovský (5.10.1919 Trenčín - 26.7.2006 Praha) prvý slovenský spisovateľ literatúry faktu, historik, cestovateľ a prekladateľ. Hoci väčšinu svojho aktívneho života prežil mimo rodiska, s Trenčínom bol úzko spätý nielen prostredníctvom priateľov, ale s mestom ho spájala aj jeho bohatá história, ktorej zlomok je vytesaný aj do brala trenčianskej hradnej skaly, ako pamiatka na pobyt rímskej légie na...

Prof. MUDr. Alojz Chura

Prof. MUDr. Alojz Chura (11.6.1899 Bytča-Hliník – 24.7.1979 Trenčín) pracoval v trenčianskej nemocnici ako primár detského oddelenia. Patril k zakladateľom a k prvým organizátorom moderného detského lekárstva na Slovensku. Organizoval kurzy pre lekárov detských poradní, zriadil prvú stanicu materského mlieka a mnoho iných inštitúcií zaoberajúcich sa starostlivosťou o deti a mládež. Vydal okolo 50 prác zameraných

Miloš Alexander Bazovský

Tvorba Miloša Alexandra Bazovského (1899 – 1968) je známa z mnohých kolektívnych výstav, individuálnych prehliadok, jeho diela sú súčasťou takmer všetkých galerijných expozícií približujúcich vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Hoci jeho bohatá, zmysluplná tvorba i život sú spojené predovšetkým s Turcom, Liptovom, Oravou a Detvou, posledné roky – od roku 1962 prežil práve v Trenčíne. Za celoživotné dielo bol v roku 1964...

Ľudovít Stárek

Ľudovít Stárek (30.3.1803 Bratislava – 22.3.1863 Trenčín) študoval na nižšom gymnáziu v Trenčíne. Vyššie gymnázium absolvoval v Nitre, kde pokračoval v štúdiu teológie v seminári. Po kňazskej vysviacke v roku 1826 pracoval v Nitre, Žiline a od roku 1855 ako riaditeľ gymnázia a titulárny opát v Trenčíne. Venoval sa i histórii, propagoval kult trenčianskych pustovníkov ...

Ján Halaša

Lekárnik, umelecký fotograf, publicista Ján Halaša (9. 10. 1893 – 12. 10. 1981) bol od roku 1922 spolumajiteľom lekárne K sv. Duchu v Trenčíne, neskôr po znárodnení v roku 1945 tu pracoval ako lekárnik. Od roku 1972 pracoval v Trenčianskom múzeu ako fotograf a bol priekopníkom slovenskej turistiky a vysokohorského športu.

...

Karol Pádivý

Karol Pádivý (10. septembra 1908, Dolní Cerekev pri Jihlave - 25. septembra 1965, Trenčín) prišiel do Trenčína 1. októbra 1928, kedy narukoval k hudbe 17. pešieho pluku. Po trojročnom pôsobení vo vojenskej hudbe zostal v Trenčíne až do svojej smrti  Po odchode do civilu pracoval vo firme Tlapa a Anděl.

Karol Jozef Brančík

Významnou všestrannou osobnosťou mesta bol Karol Jozef Brančík (1842-1915). Od roku 1878 bol hlavným župným lekárom, od roku 1879 i lekárom trenčianskej sedrie. Ako entomológ a prírodovedec preukázal výnimočné organizačné schopnosti pri vytváraní Prírodovedeckého spolku župy Trenčianskej, ktorý vznikol v roku 1877. Patril medzi jeho zakladateľov, bol jeho prvým tajomníkom a od roku 1886 i predsedom. Jeho zásluhou začal spolok vydávať...

Jozef Branecký

Veľkú časť života spojil s Trenčínom aj piaristický provinciál Jozef Branecký (1882-1962). Štúdium stredovekých listín a archiválií...

Štúrovci

V meste Trenčín pôsobilo viacero príslušníkov rodiny Štúrovcov. V evanjelickej cirkevnej škole vyučoval Samuel Štúr, otec Ľudovíta Štúra. Na evanjelickom cintoríne je pochovaná Ľudovítova matka, Anna Štúrová. V Trenčíne sa narodil jeden z Ľudovítových bratov Karol Štúr (1811-1851), evanjelický farár, literát a pedagóg. V Trenčíne je...

Matúš Čák

Významnou, legendami opradenou osobnosťou mesta Trenčín, je uhorský palatín a taverník, trenčiansky župan, feudál, oligarcha a politik Matúš Čák (okolo 1260 – 18. 3. 1321 Trenčín). Aj napriek tomu, že nekonsolidované pomery brzdili rozvoj hospodárstva i spoločnosti a neustále vojny decimovali obyvateľstvo, Čákovi táto rušná doba umožnila žiť dlhší čas nezávisle od panovníka, získavať pocty, hodnosti a...