Stretnutie s...

25. 1. 2020 • 16.00 | Galéria

Pri príležitosti aktuálnej výstavy Horizonty súčasnosti V. pripravila Galéria M. A. Bazovského tvorivé stretnutia s vystavujúcimi umelcami. Tentokrát sa stretneme s Miladou Ždrnjou. Porozpráva o svojich inšpiráciách i technikách a pod jej vedením si...

event-image

Stretnutie s...

28. 1. 2020 • 16.00 | Galéria

Pri príležitosti aktuálnej výstavy Horizonty súčasnosti V. pripravila Galéria M. A. Bazovského tvorivé stretnutia s vystavujúcimi umelcami. Zuzana Malcová bude mať špeciálny „Kreatívny kurz“ o abstraktnom myslení, hudbe, poézii, empatii, emócii,...

event-image

Večerný ateliér pre dospelých II.

28. 1. 2020 • 16.00 – 18.30 | Galéria

Ďalší tvorivý ateliér pre nových záujemcov - rôzne témy a techniky, prepojené s vystavenými dielami.

event-image

Tvorilky

29. 1. 2020 • 16.00 – 18.00 | Centrum voľného času

Tvorivé popoludnie pre deti aj dospelých. Info: 0911 886 007, www.cvctn.edupage.org.

event-image

Workshop strojového šitia

1. 2. 2020 • 10.00 | Centrum pre rodinu

Účastníčky sa zoznámia so základnými krokmi a technikami. Vítané sú aj matky s deťmi, pre ktoré je pripravená herňa. Počet účastníkov je obmedzený. Na workshop sa môžete prihlásiť vyplnením ...

event-image