Pamiatky

Rímsky nápis na hradnej skale

Predstavte si, že takmer pred 2000 rokmi sa pohybovali na území Trenčína rímski vojaci. Dokazuje to nápis vytesaný do masívneho skalného brala. Nebojte sa, dostanete sa k nemu aj bez horolezeckého výstroja. 😊 Historický odkaz z roku 179 je jednou z mála rímskych písomných zmienok, ktoré potvrdzujú pobyt Rimanov v strednej Európe. Rímsky nápis na hradnej skale pod ...

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad - dominanta mesta Trenčín aj celého Považia. Spolu so Spišským hradom a s hradom Devín patrí medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe.. Odpradávna stráži obchodné cesty spájajúce oblasť severného Uhorska a stredoslovenských banských miest s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. Počiatky hradu sa viažu k 11. storočiu, keď pozostával z obytnej veže a rotundy, ktorej zvyšky si môžete pozrieť na hornom

Mestská veža

Je naozajstnou vstupnou bránou na „hlavné“ Mierové námestie, pretože kedysi nosila názov Dolná brána. Príjemnú prechádzku historickým centrom mesta začnite pod klenbami Mestskej veže, ale za romantickými výhľadmi či originálnymi fotografiami sa vám oplatí vyjsť až na jej vrch.

Mierové námestie

Pôdorysnú osnovu mesta Trenčín tvorila stará historická cesta, ktorá spájala Moravskú bránu cez Považie s údolím rieky Nitry. Z tejto cesty, medzi hradnou skalou a riekou Váh, vznikla ešte pred rokom 1111 podhradská osada, ktorá vytvorila nepravidelné pozdĺžne námestie.

Na jeho koncoch boli najneskôr v polovici 15. storočia postavené brány (horná a...

Morový stĺp

Morový stĺp Najsvätejšej Trojice je pamiatkou na hrozný mor, ktorý vypukol v Trenčíne v lete v roku 1710. Na jeho následky zomrelo okolo 1600 ľudí. Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf Mikuláš Ilešházy (Illéshazy). Stĺp pravdepodobne pochádza z dielne viedenských kamenárskych majstrov, ktorí v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcii
...

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského 

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, od roku 1776 piaristický) je dominantou západnej časti Mierového námestia a právom patrí medzi najkrajšie sakrálne barokové pamiatky na Slovensku. Zaujímavá je najmä iluzívna maľba kupole nad chrámovou loďou - v skutočnosti sa totiž kupola nad chrámom nenechádza, ale je...

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Neďaleko Trenčianskeho hradu sa nad mestom vypína farský kostol Narodenia Panny Márie, ktorý patrí medzi najhodnotnejšie a zároveň najstaršie sakrálne objekty v meste. Spolu s karnerom, mestskou farou a bývalou zbrojnicou bol súčasťou mestského opevnenia, ktoré chránilo prístupovú cestu na hrad. Spolu vytvárali komplex na Mariánskeho vŕšku známom aj ako Marienberg. 

...

Synagóga

Trenčianska synagóga patrí k najkrajším a najzaujímavejším dielam svojho druhu na Slovensku. Bola postavená v blízkosti starej synagógy v roku 1913 podľa projektu berlínskeho architekta Richarda Scheibnera. Postavila ju trenčianska stavebná firma Fuchs a Niegreisz. ...

Farské schody a socha sv. Jána Nepomuckého

Kryté renesančné Farské schody boli postavené v roku 1568 a v tých časoch mali dôležitú funkciu, pretože boli obrannou komunikáciou. Práve po nej nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov, keď bolo treba brániť mestské hradby v časti od Karnera sv. Michala po Trenčiansky hrad. Zároveň slúžili...

Katov dom

Katov dom je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, ktorá nebola výrazne narušená neskoršími prestavbami. Pravdepodobne existoval ako kamenný dom už v roku 1607. Reprezentuje charakteristický meštiansky dom s okružnou drevenou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.

...