Pamiatky

Galéria Miloša Alexandra Bazovského

Či už vám výtvarná tvorba nič nehovorí alebo vyrážate za umením často - v oboch prípadoch pozývame do Galérie Miloša Alexandra Bazovského. Neznalí si rozšíria obzory a stratia predsudky, tí skalní ocenia pravidelnú obmenu výstav a bohatú ponuku organizovaných podujatí. Galéria získala názov po významnej osobnosti, ktorá prežila posledné roky svojho bohatého života práve v Trenčíne. Miloš Alexander Bazovský bol predstaviteľom...

Trenčianske múzeum

Čo robiť počas upršaných, nudných dní? Vyrazte za vzdelaním do Trenčianskeho múzea! Zabavíte v ňom deti a aj vy sa dozviete niečo nové alebo oprášite svoje vedomosti zo školských čias. Trenčianske múzeum je ľahko dostupné, nachádza sa v centre mesta v budove bývalého Župného domu s ozdobeným kovovým balkónom a erbom župy nad hlavným vchodom. Za vznik múzea môžeme okrem iných vďačiť MUDr. Karolovi Brančíkovi, ktorý...

Karner sv. Michala

Viete čo je to karner? Ide o stredovekú menšiu stavbu – kaplnku, ktorá sa budovala v blízkosti kostola a v podzemí pod ňou sa nachádzala kostnica. V nej sa ukladali pozostatky zosnulých zo starších hrobov bývalého cintorína. 🦴 Kosti a časť lebky máte možnosť vidieť počas prehliadky sprístupnených priestorov Karneru sv. Michala. Na Mariánskom námestí, v blízkosti ...

Katov dom

Zaujíma vás ako vyzerajú meče, ktorými v stredoveku na území Trenčína stínali hlavy? Originály nástrojov na drastické vykonávanie spravodlivosti sú umiestnené v Katovom dome na Matúšovej ulici. Kto by dnes povedal, že vás romantická cestička dláždená kamennými kockami privedie k niekdajšej väznici a bydlisku osoby, ktorá vzbudzovala medzi obyvateľmi Trenčína najväčší strach? Niektoré pramene a aj názov budovy...

Farské schody a socha sv. Jána Nepomuckého

Kryté renesančné Farské schody boli postavené v roku 1568 a v tých časoch mali dôležitú funkciu, pretože boli obrannou komunikáciou. Práve po nej nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov, keď bolo treba brániť mestské hradby v časti od Karnera sv. Michala po Trenčiansky hrad. Zároveň slúžili...

Synagóga

✡️Židovská komunita mala v Trenčíne početné zastúpenie, svedčia o tom nielen literárne pramene, ale aj neprehliadnuteľná stavba postavená na Štúrovom námestí.
Pred jej vznikom sa Židia schádzali na viacerých miestach – v židovských domoch, neskôr v modlitebni...

Piaristický kostol sv. Františka Xaverského 

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Xaverského (pôvodne jezuitský, od roku 1776 piaristický) je dominantou západnej časti Mierového námestia a právom patrí medzi najkrajšie sakrálne barokové pamiatky na Slovensku. Zaujímavá je najmä iluzívna maľba kupole nad chrámovou loďou - v skutočnosti sa totiž kupola nad chrámom...

Farský kostol Narodenia Panny Márie

Kostol na Mariánskom námestí je akýmsi „predskokanom“ pre návštevníkov Trenčianskeho hradu.  Nachádza sa približne na polceste k nemu, takže je to príjemné miesto na vydýchanie sa a zároveň porozhliadnutie na okolie mesta. Núkajú sa tu pekné výhľady na protiľahlý Piaristický kostol, ...

Morový stĺp

Kruté vojny, prírodné katastrofy, časy neúrody či hladovania vyústili v mnohých slovenských mestách do vzniku rozsiahlych epidémií. V lete roku 1710 neuniklo následkom hromadnej nákazy ani mesto Trenčín. Smutné obdobie, počas ktorého zomrelo viac ako 1000 ľudí, pripomína Morový stĺp Najsvätejšej Trojice v strede mesta. Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf
...

Mestská veža

Je naozajstnou vstupnou bránou na „hlavné“ Mierové námestie, pretože kedysi nosila názov Dolná brána. Príjemnú prechádzku historickým centrom mesta začnite pod klenbami Mestskej veže, ale za romantickými výhľadmi či originálnymi fotografiami sa vám oplatí vyjsť až na jej vrch.

Mestská veža bola postavená ako súčasť...