Príroda

Lesopark Brezina

Stačí prejsť pár krokov z centra mesta a ocitnete sa v lese. Lesopark Brezina sa nachádza na juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov, ktorý zasahuje  až do Trenčína. Historický vývoj tejto lokality je spojený s vývojom Trenčianskeho hradu z najstaršieho obdobia trenčianskeho panstva. Časť dnešného...

Kyselky v Trenčíne a okolí

Trenčiansky okres je bohatý na minerálne a liečivé vody. Najznámejšie sú teplé sírovodíkové sadrovcové liečivé pramene v Trenčianskych Tepliciach s výdatnosťou 50 l/s a teplotou 37 až 40 ˚C. Širšie okolie Trenčína je bohaté i na mineralizované, zväčša železité vody nazývané kyselky. 

...

Strážovské vrchy

Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Návštevníkov láka bizarnými

...

Považský Inovec

Pohorie Považský Inovec patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Tiahne sa poludníkovým smerom popri Váhu od Jastrabského sedla po mesto Hlohovec. Pohorie zaberá asi 600 km2. Delí sa na 4 podcelky – Vysoký Inovec s najvyšším vrchom pohoria (Inovec 1042 m n. m.),...

Biele Karpaty

Hlavný hrebeň Bielych Karpát sa tiahne zväčša po Slovensko-moravských hraniciach, od Skalice po Vlársky priesmyk meria vyše 100 km. Klimaticky patria Biele Karpaty do mierne teplej, vrcholové časti do chladnej oblasti. Najväčšiu časť lesných komponentov tvoria v nižších oblastiach dubovo-hrabové lesy, vo vyšších polohách je bukový porast. Významným fenoménom pohoria sú lúčne spoločenstvá s bohatým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých. Nachádzajú...