A. Dvoranová: Na skok do Maroka

29. 1. 2020 • 16.30 | Knižnica

Beseda s prezentáciou fotografií a zážitkov trenčianskej cestovateľky Antonie Dvoranovej z jej potuliek po kráľovstve v Severnej Afrike postavenom na základoch Feničanov a kočovných Berberov.

event-image

Pasovanie prvákov v knižnici

2. 9. 2019 – 31. 1. 2020 | Knižnica

Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis do knižnice. Pre ľahšie zoznámenie s písmenkami dostanú čitateľské preukazy na celý rok zdarma. Zároveň im bude predstavené kráľovstvo detských rozprávok, kde pochopia, čo všetko im knižnica ponúka....

event-image

Vitajte v knižnici

1. 10. 2019 – 31. 1. 2020 | Knižnica

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania, či tvorivých dielní. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, ...

event-image

Čítajme všetci, čítanie je super

1. 10. 2019 – 31. 1. 2020 | Knižnica

Vyhlásenie jubilejného 56. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2019/2020. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: www.vkmr.sk.

event-image

Výber na Hviezdoslavov Kubín

2. 1. 2020 – 31. 1. 2020 | Knižnica

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

event-image

Kto je rýchlejší (zážitkové čítanie)

2. 1. 2020 – 31. 1. 2020 | Knižnica

Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním z knižky Iryny Zelyk. Info: 032/746 07 15; deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk.

event-image