Pasovanie prvákov v knižnici

3. 6. 2019 – 29. 6. 2019 | Knižnica

Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis do knižnice. Pre ľahšie zoznámenie s písmenkami dostanú čitateľské preukazy na celý rok zdarma. Zároveň im bude predstavené kráľovstvo detských rozprávok, kde pochopia, čo všetko im knižnica ponúka....

event-image

Očko Špehúň

3. 6. 2019 – 29. 6. 2019 | Knižnica

Zážitkové čítanie. Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním. Bližšie informácie: 032/7460715; deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk.
event-image

Vitajte v knižnici

3. 6. 2019 – 29. 6. 2019 | Knižnica

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania, či tvorivých dielní. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, juh@vkmr.sk, dlhehony@vkmr.sk, kubra@vkmr.sk.
event-image

Cestujeme po svete

1. 6. 2019 – 30. 6. 2019 | Knižnica

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!
event-image

Prečítané leto

1. 7. 2019 – 31. 7. 2019 | Knižnica

Deväťtýždňové prázdninové spestrenie (nielen) pre detských čitateľov, ktoré je súčasťou celoslovenského projektu s cieľom motivovať rodičov viac si čítať s deťmi. V trenčianskej knižnici cez leto zakaždým objavíte nové inšpirácie, témy, výstavky...

event-image

Prázdninové hry

1. 7. 2019 – 31. 7. 2019 | Knižnica

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!
event-image