Rozprávková krajina víl a škriatkov

1. 6. 2021 – 30. 6. 2021 | Knižnica

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

event-image

Čítajme všetci, čítanie je super

28. 6. 2021 – 30. 6. 2021 | Knižnica

Vyhodnotenie 57. ročníka motivačnej súťaže zameranej na podporu čítania, ktorá spočíva v pravidelnom navštevovaní knižnice, účasti na vzdelávacích aktivitách, besedách a hlavne vypožičiavaní a čítaní kníh. Bližšie informácie: deti@vkmr.sk, 032/7420715.

Verejná knižnica M....

event-image