Svet stále lásku má

13. 12. 2019 • 16.30 | Knižnica

Tradičné charitatívne predvianočné podujatie v trenčianskej knižnici pre deti z Detského domova Lastovička v Trenčíne. Hosť: spisovateľ, muzikant Braňo Jobus.

event-image

Otvor srdce, daruj knihu

17. 12. 2019 • 9.00 | Knižnica

Vyhodnotenie 15. ročníka charitatívneho projektu „Otvor srdce, daruj knihu“. Trenčianska nadácia pred Vianocami v trenčianskej knižnici opäť rozdá deťom zo sociálne odkázaných rodín knihy, ktoré môžu darcovia zaplatiť v trenčianskych kníhkupectvách.

event-image

Človek v mocenskom postavení

19. 12. 2019 • 16.00 | Knižnica

Pravidelná diskusia s odborníkmi na podporu duševného zdravia, tento raz na tému: „Zneužívanie moci a rizikové osobnostné vlastnosti“. Diskutuje: prof. MUDR. J. Hašto, PhD. Podujatie je organizované v spolupráci s OZ Ars Vivendi.

event-image

Celé Slovensko číta deťom - advent

10. 12. 2019 • 10.00 – 12. 12. 2019 | Knižnica

Adventné čítania, zamerané na rodinné väzby a prepojenia v krásnej atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov, s cieľom vrátiť ku knihám malých i dospelých, za účasti významných osobností z regiónu.

Účasť treba vopred nahlásiť (032/7460715, deti@vkmr.sk).

event-image

Adventné čítanie

2. 12. 2019 – 30. 12. 2019 | Knižnica

Tematická výstavka kníh pre deti a mládež s podtitulom Deti, zoznámte sa s niečím novým!

event-image

Vianočný list (zážitkové čítanie)

2. 12. 2019 – 30. 12. 2019 | Knižnica

Ponuka pre žiakov ZŠ na realizáciu vyučovacej hodiny v knižnici hravou formou s dramatizovaným čítaním vybranej knižky.

Bližšie informácie: 032/7460715; deti@vkmr.sk; www.vkmr.sk.

event-image

Vitajte v knižnici

1. 10. 2019 – 30. 12. 2019 | Knižnica

Informačné hodiny pre žiakov ZŠ v knižnici. Ponuka pre pedagógov na realizáciu vyučovania formou zážitkového čítania, či tvorivých dielní. Termín treba vopred dohodnúť. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: deti@vkmr.sk, ...

event-image

Čítajme všetci, čítanie je super

1. 10. 2019 – 30. 12. 2019 | Knižnica

Vyhlásenie jubilejného 56. ročníka medziškolskej a medzitriednej súťaže žiakov ZŠ v Trenčíne v čítaní v školskom roku 2019/2020. Bližšie informácie a kontakty na jednotlivé pracoviská: www.vkmr.sk.

event-image

Pasovanie prvákov v knižnici

2. 9. 2019 – 30. 12. 2019 | Knižnica

Ponuka pre 1. ročník ZŠ, v rámci ktorej prváčikov čaká slávnostný zápis do knižnice. Pre ľahšie zoznámenie s písmenkami dostanú čitateľské preukazy na celý rok zdarma. Zároveň im bude predstavené kráľovstvo detských rozprávok, kde pochopia, čo všetko im knižnica ponúka....

event-image