Stretnutie s... Iveta Tomanová a Dušan Pacúch

24. 6. 2021 • 16.30 | Galéria

Pri príležitosti výstavy Simulácia reality, sme pre Vás pripravili stretnutie s autormi Ivetou Tomanovou a Dušanom Pacúchom. Cieľom podujatia je umožniť vzájomnú interakciu medzi dielom, autormi a návštevníkom galérie. Podujatie sa skladá z komentovanej...

event-image

Iveta Tomanová a Dušan Pacúch: Simulácia reality

23. 4. 2021 – 26. 6. 2021 | Galéria

Výstava manželskej dvojice Ivety Tomanovej (1961) a Dušana Pacúcha (1954) predstaví ich diela v komornom sochárskom a veľkoformátovom grafickom médiu. Tak ako sú osobnostne prepojení v manželskom zväzku, rovnako sa prepájajú i vo vlastnej tvorbe. Tematicky sa...

event-image

Vlad Vakov: Sám naprieč sebou

23. 4. 2021 – 26. 6. 2021 | Galéria

Otvorená, takmer intímna výpoveď mladého výtvarníka vypovedá o tajomstvách vlastného umeleckého vnímania v konfrontácii s aktuálnou realitou. Autor to považuje za výzvu a inšpiráciu, ktorú zaznamenáva do svojich kresieb, predovšetkým však malieb. Raz v podobe...

event-image

-ová

23. 4. 2021 – 18. 7. 2021 | Galéria

Jarmila Čihánková, Viera Kraicová, Anastázia Miertušová, Naďa Rappensbergerová-Jankovičová, Agnesa Sigetová, Irena Tarasová, Blanka Votavová.

Nerovnosti sú často ukryté v drobnostiach, v stereotypoch a hierarchiách. Výstava o ilustrátorkách provokuje, odlupuje nánosy doby a pýta sa,...

event-image

Daniela Krajčová: Ďalekohmat

19. 5. 2021 – 26. 6. 2021 | Galéria

Dielo je voľne inšpirované príbehom Somálčanky, ktorá žije na Slovensku sama s malým dieťaťom. Autorka sa zameriava na otázku, ako materstvo ovplyvňuje náročnú situáciu utečenky v cudzej krajine, kde nepozná jazyk, nemá rodinu, priateľov, jednoducho žiadne stabilné zázemie. Rola...

event-image

Kristína Mičová: Éter naplním po okraj svojou prítomnosťou

19. 5. 2021 – 26. 6. 2021 | Galéria

Autorkiným dlhodobým programom je zotrvávanie v krajine, ktoré má podobu skíc, poznámok, kresieb, fotografií a nájdených artefaktov. Jej snahou je zachytiť prchavú podstatu vzťahu človek-krajina / príroda / priestor. Konfrontuje diváka s vlastnou víziou intenzívneho prežívania. Skúma...

event-image