Prejsť na hlavný obsah
EN
EN

Verzia pre tlač

Denné centrum Sihoť

V Dennom centre Sihoť sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V Dennom centre Sihoť sa poskytuje sociálne poradenstvo a naďalej sa zabezpečuje záujmová činnosť. Prevádzkovateľom Denného centra Sihoť je Útvar sociálnych vecí mesta Trenčín.
Kontakt:
adresa: Osvienčimská 3, Trenčín
tel.: 0901 714 266
e-mail: dcsihot@trencin.sk
Otváracie hodiny:
pondelok: 9.00 - 17.00
utorok: 9.00 - 17.00
streda: 9.00 - 17.00
štvrtok: 9.00 - 17.00
piatok: 9.00 - 14.00