Aké boli správne odpovede v detskej pátracej hre?

Ak ste sa s deťmi zapojili do detskej pátracej hry, možno ste pri niektorých otázkach rozmýšľali, ktorá odpoveď je správna. Čítajte ďalej, dozviete sa ich (sú vyznačené hrubým písmom)

1. Okruhliaková dlažba
Prvá úloha sa nachádzala na máji v strede námestia. Týkala sa okruhliakovej dlažby, ktorá je umiestnená v jeho blízkosti. Pri archeologickom výskume, ktorý sa realizoval v roku 2017 na Mierovom námestí, našli archeológovia v hĺbke asi 80 cm pod povrchom zachovanú okruhliakovú dlažbu. Podľa písomných prameňov začala vznikať už v roku 1659 a pravdepodobne s opravami pretrvala až do rozširovania námestia v roku 1927. Z okien nad Kultúrno-informačným centrom stačilo opísať červené číslice a deti získali správnu odpoveď.

2. Bronzová maketa mesta
Cieľom druhej otázky bolo prilákať deti k novému bronzovému modelu mesta, na ktorom si môžu pozrieť centrum mesta ako na dlani. Autorom modelu je akademický sochár Igor Mosný, ktorý pred viacerými rokmi vytvoril aj vodníka Valentína na Štúrovom námestí. Model mesta sa nachádza na chodníku v blízkosti piaristického kostola. V tejto úlohe mali deti nakresliť ľubovoľný dom, ktorý sa im na námestí páči. Detskej fantázii sme nekládli žiadne medze 🙂

3. Piaristický kostol
V tretej otázke mali deti zistiť, ako sa nazýva strecha, ktorá má polguľovitý tvar a dvíha sa do výšky. Ak správne nahradili nájdené čísla za písmená, získali správnu odpoveď – kupola. Chceli sme deťom ukázať krásnu výzdobu, ktorá sa v kostole nachádza. Hoci bol kostol zničený požiarom v roku 1708 tak, že zostali len holé múry, neskôr ho nádherne zrekonštruovali do dnešnej podoby. Sám polyhistor Matej Bel o ňom napísal: „Okolo roku 1715 bol zrekonštruovaný s takým vkusom a okázalosťou, že v celom Uhorsku sotva bola podobná stavba. Majstrovská klenba je vymaľovaná tak, že klame oči a všetci ju chvália a obdivujú… Napokon nemá tento kostol páru ani v Uhorsku, ani v susedných krajinách.“

4. Prvá trenčianska kníhtlačireň
Na lavičke pred pohrebnou službou bola štvrtá úloha, zameraná na prvú kníhtlačiareň, ktorá bola v Trenčíne už v polovici 17. storočia. Tlačiareň bola na tie časy mimoriadne produktívna, pretože za 27 rokov existencie vydala najmenej 250 tlačí. Išlo o väčšie i menšie tlače svetského aj náboženského charakteru, divadelné hry, kalendáre, memoáre, cestopisné práce, ale aj školské príručky a učebnice, ktoré tvorili značnú časť jej celkovej produkcie. Ich vydávanie si vyžiadal rozvoj základného a stredného školstva nielen na Považí, ale aj na západnom a strednom Slovensku. Deti mali z priloženého obrázku (obalu jednej z kníh vytlačených v tejto kníhtlačiarni) zistiť, ako sa v tých časoch označoval Trenčín a v ktorom roku bola kniha vydaná. Správna odpoveď bola Trenchinij a kniha bola z roku 1649.

5. Mestský úrad
Piata úloha bola na stĺpe pred Mestským úradom a týkala sa mestského erbu. Trenčín je jedno z mála slovenských miest, ktoré používa takmer rovnaký erb už viac ako 600 rokov. Najstarší doklad o použití baránka ako symbolu mesta pochádza roku 1381, keď bola mestská pečať s baránkom nájdená na svadobnej zmluve uzavretej medzi Hedvigou z Anjou a Vilhelmom, synom rakúskeho kniežaťa. Hlinený odliatok pečate majú v Štátnom archíve v Trenčíne, originál sa nachádza v Štátnom archíve vo Viedni. Správna odpoveď bola F (na obrázku).

6. Farské schody
V blízkosti farských schodov mala v prvej polovici 20. storočia fotoateliér známa trenčianska fotografka Mária Urbasiówna – Holoubková. V tom čase bolo fotografické remeslo doménou mužov, ale Mária svojou šikovnosťou a usilovnosťou mnohých prekvapovala. Ako prvá začala vyrábať fotopohľadnice, s manželom založili „filmovací závod“ Tatra Film Trenčín, v ktorom točili prvé dokumentárne filmy, ktoré boli veľmi obľúbené. V úlohe mali deti nájsť 5 rozdielov medzi dvomi fotkami. Originál fotky pochádzal z tvorby Márie Urbasiówny – Holoubkovej. Zachytila na nej práce počas rekonštrukcie námestia v rokoch 1927 – 1927. Päť rozdielov si môžete pozrieť na obrázku.

7. Budova sporiteľne
Najväčšie problémy pátračom spôsobila práve otázka o budove sporiteľne. Mali v nej určiť, čo sa nachádzalo v tých časoch v najmodernejšej trenčianskej budove. Bola postavená v rokoch 1936 – 1937 a je hodnotená ako jedna z najkvalitnejších prác architekta Ferdinanda Silbersteina – Silvana. Pôvodne sa na prízemí budovy nachádzalo osem obchodných miestností, mestská sporiteľňa a byt domovníka. Na vyšších poschodiach boli byty s ústredným kúrením, teplou vodou, výťahom, telefónom (pevnou linkou), dom mal aj modernú práčovňu a sušiareň – na tú dobu mnoho vynaliezavých a moderných detailov. Strecha domu je zasunutá dovnútra, nachádzala sa tu garsónka a veľká terasa (dodnes). V podzemí sa nachádzalo kino pre 500 divákov, ktoré v tých časoch patrilo medzi najmodernejšie na Slovensku.

8. Meštiansky dom z 15. storočia (Atrio)
V tomto prípade bola úloha jednoduchá, hoci bol v nej drobný chyták. Stačilo si dôkladne pozrieť geometrické tvary, ktoré boli na strope v prednej časti podbránia a vybrať podľa nich správnu odpoveď – D.

9. Fontána s pitnou vodou
V deviatej úlohe sa mali deti dozvedieť, aké stromy sú vysadené na Mierovom námestí. Nie sú to stromy, ktoré bežne rastú v slovenských lesoch. Ide o brestovec západný (celtis occidentalis), ktorý pochádza zo Severnej Ameriky. Ak deti správne vyriešili bludisko, ktoré spájalo písmená, dostali sa práve k tejto odpovedi.

10. Ulica M. Aurelia
Desiata úloha bola pri dome, ktorý bol kedysi dávno prvým poschodovým domom na námestí. V úlohe sme s pýtali, ktorá budova je na Mierovom námestí najvyššia (vrátane veží). Je to piaristický kostol, ktorého veže dosahujú výsku 42,3 m. Mestská veža je vysoká “len” 32 metrov.

11. Dom s včelím úľom na priečelí
Ďalšia z otázok, ktoré potrápili pátračov, bola práve na dome s včelím úľom. V tejto budove kedysi dávno sídlila Mestská sporiteľňa (ešte predtým, ako sa presťahovala do novej budovy v blízkosti Mestského úradu). Včelí úľ mať byť symbolikou, že tak, ako včely usilovne znášajú med do úľa, tak by mali aj ľudia usilovne nosiť peniaze do sporiteľne. Správna odpoveď teda bola C. Pripravená bola aj nápoveda, pre ktorú sa bolo treba približne do polovice Matúšovej ulice. Na nej boli uvedené dve slová – usilovnosť a úspory a práve tieto dve slová sa nachádzali aj v správnej odpovedi.

12. Trenčianske múzeum
V blízkosti dnešného Trenčianskeho múzea sa pred mnohými storočiami nachádzala horná brána, ktorá bola spolu s dolnou bránou (dnes Mestskou vežou) súčasťou mestského opevnenia. Horná brána sa často nazývala aj “vodná”, pretože sa blízko nej nachádzalo rameno najdlhšej slovenskej rieky. Jej názov mali deti uhádnuť – je to Váh.

13. Zlatá Fatima
Posledná úloha mala deťom priblížiť, ako a prečo vznikla pasáž Zlatá Fatima. Na jej mieste sa kedysi nachádzal najlepší trenčiansky hotel, ktorý sa volal Zlatý baran. V roku 1891 bol kvôli požiarno-bezpečnostným dôvodom prebudovaný, aby vzniklo prepojenie medzi námestím a dnešnou ulicou Palackého.

Dúfame, že sa vám hra páčila, zabavili ste sa pri nej a dozvedeli niečo nové. Na budúci rok bude detská pátracia hra opäť súčasťou programu Noci múzeí a galérií. Budeme radi, ak sa pridáte.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!