Evanjelický cintorín

Po udomácnení Lutherovej reformácie v Trenčíne patrili evanjelikom okrem dvoch kostolov a nižšieho gymnázia aj cintoríny, o ktoré prišli v roku 1671 počas rekatolizácie. Niekdajší mestský richtár D. Lipský, český exulant z Nemeckého (dnešného Havlíčkovho) Brodu, daroval evanjelickému zboru v Trenčíne na cintorín svoju záhradu na Hornom Šianci, do ktorého sa v súčasnosti pochováva v obmedzenej miere.

Na malej ploche je v ňom pochovaných mnoho významných osobností náboženského a hospodársko-spoločenského života. Z nich sú to napríklad:

 • Svetozár Ábel – akademický maliar
 • Karol Ľudomil Černo (1849 – 1894) – študoval v Bratislave v čase, keď tam bol Ľ. Štúr a študovali viacerí štúrovci. V Trenčíne začal pôsobiť ako farár v roku 1849, patril medzi štúrovcov a takým ostal aj po odchode z Bratislavy. Pôsobil literárne, písal príležitostné básne a úvahy do cirkevných i národných časopisov.
 • JUDr. Ľudovít Dohnány – štúrovec, bojovník proti maďarizácii a dozorca Trenčianskeho seniorátu.
 • Mgr. Ján Halaša – lekárnik, publicista a umelecký fotograf známy aj v zahraničí.
 • Michal Hubocký – autor publikácie pre mládež s mravoučným obsahom.
 • Michal Kišš – básnik a učiteľ.
 • Žigmund Križan (1897 – 1921) – farár a senior Trenčianskeho seniorátu.
 • JUDr. Ľudovít Miloš Mičátek – prvý dozorca Slovenskej evanjelickej cirkvi v Juhoslávii, obranca slovanských národností proti maďarizácii a vydavateľ Dolnozemského Slováka.
 • Pavol Stacho – redaktor Krás Slovenska.
 • Irena Schidlayová-Slavinská – akademická maliarka.
 • Anna Štúrová (1790 – 1853, rodená Michalcová) – matka Ľudovíta Štúra.
 • Ján Štúr (1827 – 1905) – brat Ľudovíta Štúra, národný a kultúrny dejateľ.
 • JUDr. Karol Štúr (1867 – 1927) – synovec Ľudovíta Štúra, dozorca Trenčianskeho seniorátu, národný dejateľ, signatár Martinskej deklarácie v októbri roku 1918, predseda miestnej Slovenskej národnej rady.
 • Gabriel Valocký – spoluzakladateľ Speváckeho zboru slovenských učiteľov.
 • Michal Wagner – podporovateľ slovenských evanjelických gymnázií v Revúcej a Turčianskom Svätom Martine v 2. polovici 19. storočia.
 • Ján Zeman (1885 – 1957) – farár a senior Trenčianskeho seniorátu, predstaviteľ československej vzájomnosti, zúčastnil sa priamo politickej práce, bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia v Prahe, pričinil sa o to, aby bola Teologická vysoká škola v Bratislave uznaná v roku 1935 za Teologickú fakultu.
 • Ján Zúbek (1745 1824) prvý potolerančný evanjelický kňaz a trenčiansky senior, autor pašií, pedagóg a budovateľ terajšieho evanjelického kostola v Trenčína.

OTVORENÉ:

 • v letnom období (1. apríl – 15. október): 7.00 – 20.00,
 • v zimnom období (16. október – 31. marec): 8.00 – 17.00

KONTAKT

Pohrebníctvo Dvonč, spol. s r. o.
Kancelária: Dom smútku Trenčín – Juh
Saratovská 2657, 911 08 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 652 04 48, +421 (0)902 911 045
E-mail: pohrebisko.tn@gmail.com
Web: www.pohrebnictvodvonc.sk

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!