Folklórne súbory a skupiny

Folklórny súbor Družba
Adresa: Dolný Šianec 1, Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Boráň
Telefón: +421 (0)32 39 06 692, 0911 895 309, 0918 699 783, 0910 793 703
E-mail: fsdruzba@gmail.sk
Web: www.fsdruzba.szm.sk

Folklórna skupina Kubran
Adresa: Pod horou 10, Trenčín
Kontaktná osoba: Ernestína Brezanová
Telefón: +421(0)32 74 35 471

Folklórny súbor Nadšenci
Adresa: Vlárska 385/2J
Kontaktná osoba: Ing. Martin Olas
Telefón: +421(0)908 055 199
E-mail: martin.olas1@gmail.com
Web: www.nadsenci.sk

Folklórny súbor Seniorklub Družba
Adresa: Soblahovská 1111/33, Trenčín
Kontaktná osoba: Ladislav Tarbajovský
Telefón: +421 (0)905 640 597,+421 (0)905 254 489
E-mail: tarbajovsky.ladislav@gmail.com
Web: www.fsdruzba.szm.sk

Folklórny súbor Trenčan
Folklórny súbor Gymnázia Ľudovíta Štúra
Adresa: Ulica 1. mája č. 2, Trenčín
Kontaktná osoba: Ing. Gabriela Šebáňová
Telefón: +421(0) 908 857 685, +421(0)32 65 24 421
E-mail: trencan@glstn.sk
Web: https://www.fstrencan.sk

Folklórny súbor Véna
FS pri Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne
Adresa: Veľkomoravská 14, Trenčín
Telefón: +421(0)32-65 19 819, 0901 918 330 (riaditeľka školy), +421(0)32-651 98 18 (sekretariát)
E-mail: szstn@szstn.sk; makoscakova@gmail.com
Web: http://fsvenatn.webnode.sk/

Folklórny súbor Čákovec
Adresa: Javorova 177/32, Trenčín
Telefón: +421 917 796 757
E-mail: luborcmarko@gmail.com
Web: http://fscakovec.sk

Mužská spevácka skupina Škrupinka
Š-ikovný K-rúžok R-emeselníkov U-melcov P-ijanov I-nžinierov N-árodných K-ultúrnych A-matérov
Adresa: Dolný Šianec 1013/1, Trenčín
Kontaktná osoba: Jozef Ďuráči
Telefón: +421 902 911 144
Facebook: https://www.facebook.com/%C5%A0krupinka-170291466329483/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!