Kaplnka sv. Anny

Kaplnka bola postavená v roku 1789 k úcte sv. Anny na mieste staršieho gotického kostola, patriaceho mestskému špitálu. Barokovo-klasicistický hlavný oltár s obrazom sv. Anny pochádza z druhej polovice 18. storočia. V interiéri kostola sa nachádza pozoruhodná rokoková krstiteľnica a neskorobarokový organ. V strede pruskej klenby je obraz Svätej rodiny, ktorý v roku 1886 zreštauroval viedenský maliar Emil Czech. Kostol vymaľoval miestny majster Brabenec.

OTVORENÉ: kaplnku sv. Anny si môžete pozrieť pred alebo po rímskokatolíckych alebo grékokatolíckych bohoslužbách.
Rímskokatolícke bohoslužby sa konajú v pondelok – sobotu o 8.30, v nedeľu a vo sviatok o 8.00. Aktuálny rozpis grékokatolíckych bohoslužieb si môžete pozrieť na stránke www.grkattn.sk.

VSTUPNÉ: dobrovoľné

KONTAKT
Rímsko-katolícky farský úrad

Mariánske nám. 2, 911 01 Trenčín
Tel.: +421(0)32 743 42 76
E-mail: trencin.mesto@fara.sk
Web: www.fara.sk/trencin

Gréckokatolícky farský úrad
1. mája 10, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 (0)911 812 255, +421 032 743 56 42
E-mail: trencin@grkatpo.sk
Web: www.grkattn.sk

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!