Karol Pádivý

Karol PádivýKarol Pádivý (10. septembra 1908, Dolní Cerekev pri Jihlave – 25. septembra 1965, Trenčín) prišiel do Trenčína 1. októbra 1928, kedy narukoval k hudbe 17. pešieho pluku. Po trojročnom pôsobení vo vojenskej hudbe zostal v Trenčíne až do svojej smrti  Po odchode do civilu pracoval vo firme Tlapa a Anděl. V roku 1941 založil v textilnej fabrike Thiberghien a syn (neskôr Merina) dychovú hudbu, ktorej členovia boli hlavne učni z fabriky. Orchester mal od 60 do 80 členov a vo vojnových časoch patril medzi najväčšie civilné hudby v Európe. Robotníkom a robotníčkam fabriky venoval „Pochod textilákov“, ktorý sa hrá po celom svete. Svoje pedagogické skúsenosti zhrnul v knihe Zborová škola. Skomponoval okolo 110 diel. Veľa jeho skladieb čerpá z folklóru trenčianskeho regiónu: Sobášne piesne, Súčanské čardáše, Starý náš, Okolo Súče, Sedliacká, Kubranské veselie. Po vojne pracoval vo vydavateľstve Osveta Martin a Osvetovom ústave v Bratislave.

Vypracoval systém dlhodobého vzdelávania pre kapelníkov a skladateľov dychovej hudby, vypracoval učebné osnovy, zabezpečoval kvalitných prednášateľov. Bol autorom niekoľkých kníh, napr. Inštrumentácia pre dychový orchesterNáuka o nástrojoch a Zborová škola.

Po návrate do Trenčína v roku 1962 pracoval v Hudobnej škole a v Dome kultúry a vzdelávania.

Od roku 2003 sú dve jeho skladby súčasťou štátneho protokolu Slovenskej republiky. Za zvukov jeho hudby vykonali protokolárnu prehliadku čestných vojenských jednotiek všetky hlavy štátov, ktoré navštívili Slovensko. Jeho skladby patria k povinným skladbám na významných festivaloch dychovej hudby, napr. na Medzinárodnom festivale v Prahe. Slovenský hudobný fond v Bratislave udeľuje od roku 1991 každoročne „Cenu Karola Pádivého“ za rozvíjanie dychovej hudby. V roku 1999 bol hudobný skladateľ Karol Pádivý zapísaný do Zlatej knihy Slovenského ochranného zväzu autorského. V roku 2004 bol K. Pádivému prepožičaný Prezidentský kríž in memoriam vtedajším prezidentom R. Schusterom.

Pamätná tabuľa tejto osobnosti je umiestnená na priečelí budovy kina Hviezda na Ulici kniežaťa Pribinu v Trenčíne. Na jeseň v roku 2008, v ktorom sme  si pripomenuli 100-té výročie narodenia tohto skladateľa, pribudla na budove bývalej umeleckej školy na Palackého ulici nová pamätná tabuľa, pripomínajúca pôsobenie Karola Pádivého v Trenčíne.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!