Kultúrne zariadenia a inštitúcie v Trenčíne

Kultúrne centrum Hviezda
Adresa: Ulica K. Pribinu 3
Telefón: +421 902 911 480
E-mail: kc.hviezda@trencin.sk

Posádkový klub (Dom armády) 
Adresa: Hviezdoslavova 16
Telefón: +421(0)960 333 804
Web: www.domarmady.sk

Kultúrne centrum Aktivity – KS JUH
Adresa: Kyjevská 3183
Telefón: +421(0)915 784 886, +421(0)910 942 549
E-mail: info@kcaktivity.sk
Web: www.kcaktivity.sk

Kultúrne centrum Dlhé Hony
Adresa: Ul. 28. októbra 2
Telefón: +421(0)32-65 22 136
E-mail: kcdlhehony@gmail.com

Kultúrne centrum Sihoť o.z.
Adresa: Osvienčimská 3
Telefón: +421 32 7434 535, 0904 339 401
E-mail: kcsihot@gmail.com
Web: wwwkcsihot.sk

Kultúrne centrum Kubrá
Adresa: Kubranská 94, 911 01 Trenčín
Telefón: +421(0)32 74 32 471, +421 (0)907 516 720
E-mail: kckubra@mail.t-com.sk

Kultúrne stredisko Opatová
Adresa: Opatovská 96
E-mail: ksopatova@gmail.com

Kultúrne stredisko Záblatie
Adresa: Záblatská 27/2
Telefón: +421(0)902 717 275, +421(0)902 080 274

Kultúrne stredisko Zlatovce
Adresa: Hlavná ulica 10
Telefón: +421(0)904 920 306
Web: www.zlatovce.szm.sk

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Adresa: Jaselská 2
Telefón: +421(0)32-77 08 300
E-mail: vkmr@vkmr.sk
Web: www.vkmr.sk

Inštitút rodovej rovnosti 
Knižnica s rodovou problematikou
Krajské kontaktné miesto Trenčín
Adresa: Komenského 5
Telefón: +421 (0)32 74 30 765
E-mail: kkmtrencin@institutrr.sk
Web: http://www.institutrr.sk/trenciansky-kraj

Centrum voľného času
Adresa: Východná 9
Telefón: +421(0)32-74 33 502
E-mail: cvctn@post.sk
Web: www.cvctn.sk

Materské centrum Srdiečko Trenčín
Adresa: Hviezdoslavova 6
Telefón: +421 (0)32 743 04 32
E-mail: mcsrdiecko@stonline.sk
Web: www.mcsrdiecko.sk

Centrum seniorov
Adresa: Osviečimská 3
Telefón: +421 (0)32 743 45 35

Klub Lúč – Otvorený kultúrny priestor
Adresa: Ulica K. Pribinu 2
Telefón: +421 903 027 910
E-mail: info@klubluc.sk
Web: www.klubluc.sk

Artkino Metro
Adresa: Mierové nám. 4
Kontaktná osoba: Mgr.art Branislav Hollý
Telefón: +421 (0)32 743 44 15, +421 908 681 767, +421 903 036 669
E-mail: slnkoslnko@seznam.cz
Web: www.lampart.sk

Piano Club
Adresa: Pod Sokolice 12-16
Telefón: +421 (0)32 744 50 81, +421 905 278 785
E-mail: pianoclub@pianoclub.sk
Web: www.pianoclub.sk

Rodinné centrum Južanček
Adresa: Východná 9 (budova ZŠ, vchod od Centra voľného času)
Telefón: +421 (0)905 561 627
E-mail: juzancek@szm.sk
Web: www.rc_juzancek.szm.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!