Montessori klub

V Montessori klube deti rozvíjajú svoju samostatnosť, potenciál aj všestrannosť. V pracovni nájdu rozličný materiál z praktického života, jazykovej výchovy, matematiky, kultúry aj prírody. Skupinky detí sú vekovo zmiešané, aby sa mohli učiť od seba navzájom. V Montessori klube sa môžete zapojiť do voľnočasových aktivít alebo vzdelávacích programov pre deti aj rodičov.

OTVÁRACIE HODINY: na jednotlivé aktivity sa môžete zaregistrovať na stránke www.montessori-klub.sk

CENNÍK: aktuálne informácie o cenách nájdete na stránke www.montessori-klub.sk

KONTAKT
Montessori klub, o.z.
Legionárska 79, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 (0)949 173 276
E-mail: montessoriklub.tn@gmail.com
Web: www.montessori-klub.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!