Obchodná akadémia

Obchodná akadémia Dr. M. Hodžu, dokončená v roku 1936, sa radí medzi najvýznamnejšie skvosty slovenskej architektúry, ktoré boli postavené v polovici 30. rokov 20. storočia. Bola to prvá rozmernejšia a spoločensky dôležitá budova v trenčianskej mestskej časti Horná Sihoť. Stala sa určitým symbolom perspektívy a hospodárskej prosperity mesta Trenčín i Slovenska. Vo svojom čase bola najmodernejšou školskou budovou na Slovensku, výborne vybavenou učebnými pomôckami (písacie stroje, počítacie a účtovacie stroje).

Dobré priestorové a svetelné pomery, funkčnosť a estetika architektúry, premyslené detaily svedčia o vynikajúcich kvalitách autora projektu – Ferdinanda Silbersteina – Silvana, ako i o dobovej predstave modernej školy. Ako sám spomína: „vyhral som súťaž o budovu Obchodnej akadémie v Trenčíne…, môj novátorský projekt dostal toľkého uznania, že som sa stal známym architektom.“ Pre nedostatok financií mesto pristúpilo k realizácii stavby až v roku 1935 a novostavba bola dokončená už nasledujúci rok. Budova Obchodnej akadémie bola zapísaná do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok.

Ing. arch. Ferdinand Silberstein – Silvan (21. 12. 1902, Sereď – 24. 11. 1983, Sydney) vstúpil do stavebných dejín mesta Trenčín začiatkom 30. rokov 20. storočia už ako zrelý a skúsený architekt. Pracoval vtedy u renomovanej firmy M. M. Harminca v Bratislave, v ktorej pôsobil od ukončenia Vysokej školy v Prahe a mal za sebou už niekoľko úspešných návrhov budov. V roku 1929 od Harminca odišiel a založil si vlastnú prax, v ktorej pracoval 9 rokov. Ponuky dostával aj od známych staviteľov a kamarátov z Trenčína. „Bola svetová kríza, a vyhliadky neboli ružové, ale podarilo sa mi dostať niekoľko malých objednávok od priateľov najmä v menších mestách a ja som sa s nimi uspokojil,“ popisuje situáciu Silberstein. Mal za sebou niekoľko úspešných umiestnení na súťažiach, podľa jeho projektov boli postavené tri vily, päť nájomných bytov, tri školy, jeden polyfunkčný mestský dom (Mestská sporiteľňa na Mierovom námestí) a niekoľko menších verejných budov (okrem neskorších projektov realizovaných v Austrálii).

Kvôli svojmu židovskému pôvodu počas vojny projektoval pod menami svojich kolegov, napr. ako architekt Jindřich Merganc. V septembri 1945 sa rozhodol zmeniť priezvisko na Silvan (toto menu mu priblížilo prostredie; silva – lat. les, v ktorom prežil s rodinou holokaust) a prijali ho i jeho bratia. Po vojne sa v roku 1946 zamestnal v Ústrednej sociálnej poisťovni v Bratislave ako úradník, aby získal prostriedky na pokračovanie v projektovej činnosti. Tam navrhol niekoľko budov, ale svoju činnosť na Slovensku čoskoro skončil. Pre neprajnú politickú situáciu sa rozhodol emigrovať do Austrálie. Ako emigrant sa 30 rokov nesmel ani len spomenúť v žiadnych knihách, časopisoch a lexikónoch.

Až v posledných rokoch sa oživilo meno Silberstein-Silvan, a to aj v súvislosti so stavebnou aktivitou v Trenčíne, čo vyústilo do postavenia pamätníka práve v tej mestskej časti, o ktorej výstavbu sa najviac pričinil – na Sihoti. Ide o strohý kamenný kváder, osadený asymetricky na jednej strane na kovovej podnoži – v takých jednoduchých čistých geometrických tvaroch, akými sa vyznačujú aj jeho stavby, nesúce odkaz architektonického prúdu – funkcionalizmus.

OTVORENÉ: interiér Obchodnej akadémie Dr. M. Hodžu si môžete pozrieť po dohode s vedením školy

KONTAKT
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín
Martina Rázusa 1, 911 29 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 748 18 12
E-mail: info@oa-tn.sk
Web: oa-tn.edupage.org

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!