Objekt radnice

Zasadnutia magistrátu sa v dávnych časoch konali v domoch jednotlivých radných. Neskôr, v polovici 16. storočia sa presunuli do kúpeného meštianskeho domu, ktorý však časom prestal vyhovovať. Preto v roku 1663 kúpil mestský magistrát obytný dom na námestí pri Dolnej mestskej bráne. Renesančný objekt radnice s nárožnou vežičkou slúžil svojmu účelu až do roku 1933.

V roku 1934 bol pre zlý stavebno-technický stav asanovaný a na jeho mieste vznikol nový objekt podľa projektu V. Šebora. Autor sa snažil zaradiť stavbu do historickej architektúry námestia, preto nová radnica nepresiahla výškovo okolitú zástavbu. Aj fasáda so stĺpovým riešením vstupu vyjadruje snahu o vizuálne skĺbenie funkcionalistického názoru s historickou tradíciou okolitých objektov. Objekt je v súčasnosti sídlom Mestského úradu Trenčín.

OTVORENÉ: interiér Mestského úradu v Trenčíne si môžete pozrieť počas úradných hodín, v pondelok – štvrtok od 8.00 do 16.00 alebo v piatok od 8.00 do 14.00

WEB: www.trencin.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!