Považský Inovec

Pohorie Považský Inovec patrí do Fatransko-tatranskej oblasti Západných Karpát. Tiahne sa poludníkovým smerom popri Váhu od Jastrabského sedla po mesto Hlohovec. Pohorie zaberá asi 600 km2. Delí sa na 4 podcelky – Vysoký Inovec s najvyšším vrchom pohoria (Inovec 1042 m n. m.), Nízky Inovec (Bezovec 743 m n. m.), Inovecké predhorie a Krahulčie vrchy (Marhát 749 m n. m.).

Pre turistické ciele je atraktívna predovšetkým severná a stredná časť s možnosťami pre letnú i zimnú turistiku. Klimaticky patrí s výnimkou vrcholových častí do mierne teplej oblasti. Vyskytujú sa tu mnohé minerálne pramene miestneho významu. Najrozšírenejšie sú dubovo-hrabové lesy a porasty bučín. Odolné kremence, vápence a dolomity vystupujú nad okolie ako výrazné skalné steny a stupne (napr. okolie Beckova). Lesná hornatá krajina je charakteristická rozsiahlymi plochami stepi až lesostepi, s vidieckou sídelnou štruktúrou, s prevahou lesohospodárskej, poľnohospodárskej a rekreačnej funkcie.

Veľmi obľúbený je výstup na Inovec (1042 m n. m.). Bukové lesy miestami prerušované dubovo-hrabovými siahajú až po vrcholovú pyramídu. V najvyšších miestach sú vysadené smrečiny. Vrcholová kóta neposkytuje výhľad, je však možný z blízkeho Palúcha (1001 m n. m.) a z hornej časti lyžiarskej lúky. Za pekného počasia je vidieť smerom na sever Vršatecké bradlá, Vápeč a Baske. Vo výške 840 m stojí turistická chata. Najlepší prístup je zo severu, z obce Mníchova Lehota, od železničnej stanice vedie červená značka.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!