Ranobarokový kláštorný komplex

Budova pôvodného jezuitského kláštorného kolégia, ktorá sa nachádza na Mierovom námestí, je dnes sídlom Piaristického gymnázia J. Braneckého. Bola postavená v rokoch 1653 – 1662 na mieste štyroch meštianskych domov v tesnej blízkosti Kostola sv. Františka Xaverského. Štvorpodlažný komplex pozostáva z kolégia a školy s rajským dvorom uprostred. V priebehu 17. a 18. storočia k nemu pristavali dve krídla orientované do Palackého ulice, kde boli pôvodne hradby.

Bohatá štuková výzdoba refektáralekárne Ku sv. Duchu prezrádza prezrádza vplyv talianskych štukatérskych majstrov. Na hlavnej fasáde, orientovanej do Mierového námestia, sú medzi oknami na druhom poschodí zachované maľované slnečné hodiny z roku 1711, znázorňujúce rajskú záhradu so stromom poznania. Na dvorovej fasáde sú ešte staršie slnečné hodiny, a to z polovice 17. storočia.

KONTAKT
Kolégium piaristov v Trenčíne
Palackého 4, 912 50 Trenčín
Tel.: + 421 (0)32 743 70 86

WEB: www.piar.gtn.sk

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!