Trasa 06: Ducové – Kostolec – Lúka – Hrad Tematín – Hrádok

Dĺžka trasy: 20 km
Náročnosť: stredne náročná
Prevýšenia: 912 m
Čas trvania: 5 hod. 30 min.
Odporúčaná mapa: VKÚ Považský Inovec, Piešťany č. 130. Popis trasy s mapkou si môžete vo formáte pdf. stiahnuť tu.
Trasa je vhodná pre turistu, ktorý rád spoznáva nielen prírodu ale aj pamiatky a nemá problém s cestovaním hromadnou dopravou. Vlastná doprava sa neodporúča, pretože začiatok a koniec trasy nie sú totožné.

 

Popis trasy:

Trasa začína na autobusovej zastávke v Hubine na rázcestí. Značenie trasy je modré, smeruje do obce Hubina. Názov obce je odvodený od slova hlbina, údolie pri potoku, pozdĺž ktorého sa oddávna osídľovalo. Pri prvom rázcestníku pokračujeme modrou doľava smerom na Kostolec.

Lokalita Kostolec ležala v blízkosti dôležitých dávnovekých ciest, predovšetkým považskej vetvy tzv. veľkej jantárovej cesty, spájajúcej severnú a južnú Európu. Preto bola osídlená od praveku. Najvýznamnejšie nálezisko z hľadiska našich národných dejín predstavuje slovanské osídlenie z 9. – 10. storočia, kedy tu bol pravdepodobne veľmožský dvorec – sídlo príslušníkov dvorskej aristokracie. Nasvedčuje tomu opevnenie, tvorené palisádou z dubových kolov, zrubovými domami a kostolíkom. K jeho hľadaniu podnietil archeológov meč, ktorý sa našiel v neďalekom kameňolome pri ťažbe kameňa. Kostolec sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie pamätníky veľkomoravskej kultúry na Slovensku. Bývalé slovanské osídlenie bolo postavené na otvorenom kopci, z ktorého sú krásne výhľady na okolitú krajinu. Kostolec je národnou kultúrnou pamiatkou, v súčasnosti sa tu nachádza čiastočne zrekonštruované palisádové opevnenie s bránou, murovaným pôdorysom predrománskej rotundy a základmi niekoľkých budov. Súčasťou je aj model strážnej veže a pohrebisko.

Okolo spomínaného kameňolomu schádzame po neznačkovanom úseku do obce Ducové. Názov obce je odvodený od hodnosti vojvodu – duxa, z čoho historici usudzujú, že osídlenie mohlo patriť vojenskému veliteľovi. Potom obcou prechádzame na jej okraj a poľnou cestou sa opäť napojíme na modrú turistickú trasu. Po asi 500 m trasa vychádza na hrádzu popri rieke Váh. Na rázcestníku Na Hrádzi sa mení farba značenia z modrej na žltú. Prechádza popod diaľnicu a poľnou cestou vchádza priamo do obce Lúka. Nad obcou je kaštieľ postavený v roku 1676, dnes je v ňom rekreačné zariadenie. Pri ňom je kaplnka svätej Márie Magdalény upravená koncom 18. storočia.

V obci sa kúsok vraciame smerom na námestie. Odtiaľ po modrej značke trasa pokračuje smerom do hôr, kúsok za dedinou prechádza okolo vodných zdrojov. Onedlho prekvapia malebné skalnaté bralá. Trasa pokračuje lesným chodníkom až postupne vystúpa k vrcholu Tematína 498 m n. m. Na vrstevnici sa pustíme doprava a kráčame chodníkom až k samotnému hradu. Jeho ruiny sa dodnes majestátne vypínajú nad údolím stredného toku rieky Váh. Z hradu je v prípade priaznivého počasia nádherný výhľad na celé Malé a Biele Karpaty. Pod hradnou vežou je možnosť si posedieť pri vybudovanom ohnisku a taktiež možnosť opiecť si prinesené dobroty. V letných mesiacoch sa tu poriadajú dobrovoľnícke brigády na záchranu hradu.

Ďalej trasa pokračuje po modrom značení. Asi po 5 minútach chôdze sa nachádza rázcestník. Od neho nás žltá značka prevedie dolu cestou po lese k potoku. Táto časť je nazývaná Pod Zámkom. Potom popod kopec Hradište 428 m n. m. Ďalší záchytný bod je hrádocký potok, ktorý preteká hrádockou dolinou. Na začiatku obce Hrádok sa trasa stáča doľava a drží sa modrého značenia. Pokračuje stále rovno smerom na hlavnú cestu a autobusovú zastávku, odkiaľ sa dostaneme nazad do Trenčína.

Povesť o hrade Tematín

Podľa legendy žil v týchto miestach rytier, ktorý mal krásnu dcéru. Tak, ako sa on túlaval po turnajoch a poľovačkách, aj jeho dcéra si zvykla na slobodný život, prechádzky po horách a návštevy salašov. Na jednom z nich našla svoju lásku – zamilovala sa do mladého pastiera. Keď sa o tom otec dozvedel, dcéru zamkol do komnaty a jej milého zabil. Keď sa dievčina dozvedela, že jej pastier už nežije, zmárnila sa aj ona. Oboch pochovali do jedného hrobu a hradu dali meno Tematín, čo je z maďarského slova „temeto“ prekladané ako cintorín.

Spracovala: Janka Salviany

Mapa: http://www.cykloserver.cz/f/02ff052507/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!