Trasa 16: Trenčín – Hrabovka – Krasín – Dolná Súča

Dĺžka trasy: 14 km
Náročnosť trasy: mierne náročná
Prevýšenie: 300 m
Čas trvania: 4 hod.
Odporúčaná mapa: VKÚ Biele Karpaty č. 107.
Trasa vhodná pre mierne náročného turistu, ktorý si chce pozrieť okolie Trenčína a spojiť to s príjemnou prechádzkou. Je vhodná pre rodiny s deťmi. Na Krasíne čaká pri dobrej viditeľnosti nádherný výhľad na okolitú krajinu.

 

Popis trasy:
Začiatok trasy nie je značený. Začína pri Kultúrno-informačnom centre v centre mesta, pokračuje Mierovým námestím, prechádza pasážou Zlatá Fatima naprieč Palackého ulicou a pokračuje podchodom pod Hasičskú ulicu a železničnú trať. Okolo reštaurácie Koliba pokračuje popri železničnej trati k železničnému mostu. Prechádza mostom na druhú stranu a schádza na chodník popri trati k železničnému podjazdu. Ďalej Istebníckou ulicou na Vlársku cestu.Tu sa napája na modrú turistickú značku, ktorá vedie smerom k miestnemu kostolu v Orechovom, ktorého základný kameň bol položený 8. júla 1781 a už o 3 roky neskôr bol kostol dokončený. V roku 1784 ho dekan Ján Krstiteľ Pinka požehnal. Kostol i farnosť boli zverené pod ochranu sv. Štefana. Pred kostolom značkovanie odbočí vľavo na Chotárnu ulicu na konci ktorej je malý cintorín. Tu už trasa pokračuje popod diaľnicu okolo minerálneho prameňa do miestnej časti Horné Orechové. Tu sa nachádza turistický rázcestník. Trasa vedie stúpaním po asfaltovej ceste na okraj obce Hrabovka, kde odbočuje vľavo na poľnú cestu.

Prvá písomná zmienka o obci sa objavila v listine vydanej Nitrianskou kapitulou v roku 1423, v ktorej sa popisujú chotárne hranice obce Zamarovce. Hrabovka sa tu uvádza vo vete, v ktorej sa určuje územie patriace Štefanovi z Verbky: „ Štefanovi a jeho dedičom sa ponecháva do večného užívania lúka vo veľkosti 10 koscov, ktorá leží pri hraniciach s obcou Hrabovka, patriacou k hradu Súča.“
Z lúk v okolí Hrabovky je nádherný výhľad na mesto a hrad. Neskôr na Vršatecké bradlá a Krasín. Ak nám praje počasie je vidieť až na jadrovú elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. Cez vrch Latovec a popod Malú Černatinu prichádza do sedla pod Jurikovcami. Tu odbočuje vpravo ako neznačkovaná časť a pokračuje poľnou cestou až na chránené skalnaté územie Krasína s nadmorskou výškou 516 m n. m., ktoré je zapísané do zoznamu území európskeho významu NATURA 2000. K obci patria 2 osady Polníky a Repákovci. Na skalnatom vrchole Krasína sa nachádzajú zbytky hradu. Hrad bol pravdepodobne postavený už v roku 1244. Prvé zmienky o hrade sú ale až z roku 1318. Hrad mal dve časti, horný hrad bol oddelený od nižšie položeného. Bola tu obytná budova s pivovarom a dielňou. Ďalšie časti hradu plnili obranný charakter. Dnes je hrad zarastený vegetáciou a zostali tu iba slabé pozostatky a zvyšky muriva. Z vrcholu je krásny výhľad na Trenčín a okolie. Hlavne na dedinku Dolná Súča. Z vrcholu sa do obce dostaneme náučným chodníkom, ktorý toho času nie je v prevádzke. V teréne sú však ešte značky aj stojany náučného chodníka, ale dosť sporadické. Chodník je spoľahlivo vychodený.

Miestnou autobusovou dopravou sa pohodlne dostaneme späť do Trenčína. V priebehu dňa autobusy chodia takmer každú hodinu. Obec je pred dokončením nového vydláždeného námestia s kvetinovou výsadbou. Na námestí je dobré pohostinstvo.

Spracovala: Janka Salviany

Mapa: http://www.cykloserver.cz/f/0b76049080/

Legenda o hrade Krasín
Stará legenda o hrade hovorí, že v období tureckých nájazdov žila na hrade krásna hradná pani. Okrem krásy oplývala aj nádhernými dlhými vlasmi, ktoré mávala zviazané do uzla. Pri poslednom tureckom útoku sa snažila zachrániť si život útekom z hradu na svojom koni. Ako tak cválala lesom v okolí hradu, vlasy sa jej pri rýchlom cvale rozpustili a nešťastnici sa zamotali do konárov mladého dubu. Kým sa stihla vymotať z konárov, prenasledovatelia ju stihli dobehnúť a zabiť. Podľa tejto legendy by mohla byť pomenovaná aj osada Krásny Dub. Nachádza sa v chotári Dolnej Súče.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!