Trasa 19: Melčice Lieskové – Zábudišová – Haluzice

Dĺžka trasy: 23 km
Náročnosť: stredne náročná
Prevýšenia: 400 m
Čas trvania: 6 hod. 20 min.
Odporúčaná mapa: VKÚ Biele Karpaty č. 107.
Trasa je vhodná pre turistov, ktorí nemajú problém cestovať miestnou železničnou a autobusovou dopravou. Vedia sa orientovať v teréne aj mimo turisticky označených trás. Radi spoznávajú prírodné a historické zaujímavosti nášho regiónu.
Popis trasy:
Naša trasa začína v obci Melčice – Lieskové na železničnej stanici. Je označená modrou turistickou značkou, ktorá vedie zo stanice a prechádza dedinou. Obec leží v údolí stredného Považia v pohorí Bielych Karpát na pravej strane Váhu medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom. Prechádza okolo kaštieľa rodiny Silvayovcov. Budova bola postavená koncom  19. storočia. Dnes je  Janka Salviany)zreštaurovaná a má krásne upravený park. Je v nej sídlo rímsko- katolíckeho ženského rádu. Pri kaštieli zatočí trasa smerom doprava a prechádza okolo pamätníka Jána Čieteka – Smreka. Tento významný básnik, publicista, spisovateľ a nadaný literát sa narodil v Melčiciach – Lieskovom v roku 1732. Na jeho počesť je v dedine zriadená pamätná izba.
Neďaleko pamätníka trasa pokračuje doľava a pomedzi domy sa dostane na koniec dediny. Tu  začne stúpať na okolité lúky popri novej výstavbe domov a vodnému zdroju. Popod kopec Lagin lúkami prejde do malého lesíka. Potom nás privedie na bývalú usadlosť rodiny Silvayovcov. Tu mali vybudované gazdovstvo a muselo to byť aj ich obľúbené miesto, keď si tu postavili aj svoju rodinnú hrobku. Na mapách je označovaná ako Mauzóleum.
Najvýznamnejší z majiteľov bol Ján Silvay, ktorý sa narodil v roku 1755. Bol veľmi pokrokový a racionálny hospodár, tabulárny sudca a dozorca Trenčianskeho evanjelického seniorátu. Prevažnú časť života prežil na majetku v Zemianskom Lieskovom. Od roku 1809 mal v prenájme samotu Somoš v chotári obce Štvrtok nad Váhom. Tu mal umiestnený hostinec. Na tomto mieste je dnes reštaurácia Ranč. Tento pán sa držal veľmi dobrého Cicerónovho výroku: „Telo sa živí potravou, ušľachtilý duch usilovnou prácou“. Ďalším jeho obľúbeným citátom je: „Ak budeš žiť podľa potreby, budeš vždy bohatý, ak podľa túžby, vždy budeš chudobný“. Je pochovaný na Salaši v krypte v Zemianskom Lieskovom, ktorá bola postavená koncom 19. storočia, zreštaurovaná bola koncom 20. stor. Nachádza sa na úpätí kopca, z ktorého sú krásne výhľady na okolitú krajinu, konkrétne na Strážovské vrchy. K mauzóleu vedie označená trasa. Tu si človek uvedomí, že ak má svoj kúsok pôdy, ktorý mu počas života prirástol k srdcu, tak na ňom chce zostať aj po smrti. Postaví si (ak sa dá) hrobku a celé nekonečno tu zostane. Janka Salviany)
Trasa ďalej prejde za kopec a naskytnú sa pekné výhľady na  pokosené lúky na náprotivnej strane Hradnianskej doliny. Pokračuje smerom k usadlosti s pár domami. Usadlosť má názov Jurákovci. Ďalej modrým značením pokračuje trasa popod Horné Bradlo 703 m n. m. Postupuje lesom až na miesto, kde by malo modré značenie prudko zatočiť doľava. Trasa značený chodník opúšťa, tiež doľava a pokračuje smerom dolu po lesnom chodníku. Zíde na malú lúčku s maringotkou a prístreškom na ukrytie v prípade nepriaznivého počasia. Nachádzajú sa tu aj brvná umiestnené do tvaru štvorca, na ktorých sa dá posedieť. Ďalej prichádza na spevnenú cestu a ňou pokračuje popod Lukovský Vrch 596 m n. m., skoro celý ho obíde až príde k miestnemu potoku a popri ňom v ľavotočivej zákrute prechádza smerom k bývalému Gazdovskému dvoru. Nachádza sa tu pekné posedenie s malým rybníčkom a detským ihriskom. Všetko tu zostalo, len gazda odišiel. Postupne prichádza trasa na začiatok osady Kašarovka. Osada je poslednou v melčickej doline.
Osadu prejde iba okrajovo a začne stúpať na lúky smerom k ďalšej kopanici s názvom Zábudišová. Trasa prejde celou kopanicou, ktorá je veľmi malebná. Z týchto končín sa naskytnú krásne výhľady na celú melčickú dolinu.
Pokračuje popod kopec Mlacovec 476 m n. m. Po opustení zalesnenej časti sa nám rozprestrú pred očami malebné výhľady na celú Vážsku kotlinu a Strážovské vrchy. Tento pomerne dlhý úsek je na otvorenom priestranstve. Táto časť sa nazýva Peterkové. Ďalej nás zavedie až k novej zástavbe rodinných domov, ktoré sú súčasťou osady Haluzice.
 Janka Salviany)Osada Haluzice sa nachádza v Bošáckej doline. Je známa starobylými zrúcaninami opevneného kostolíka. Prvá písomná zbierka o obci je z roku 1398 pod názvom Haluszych. Prvá zmienka o kostole je z 13. storočia z roku 1299. Hovorí sa v nej, že kráľovské vojská zajali haluzický hrad, no keďže tam nebol žiaden hrad iba opevnený kostol, tak jeho opevnenie slúžilo na ochranu obyvateľstva v období vojen. Zrúcaniny kostola je vidieť z Považia. Pod zrúcaninou je hlboká Haluzická tiesňava. Vznikla eróziou potoka. Je na rozlohe 3,5 ha a platí tu 4. stupeň ochrany prírody. Stráne rokliny sú zalesnené, ale postupne sa zosúvajú a ohrozujú okolité domy a zároveň aj zrúcaniny kostola. Časť kostolného múru sa už zosypal do rokliny. Ešte v roku 1780 bola cez roklinu lávka a dva rady domov. Dnes tam nie je žiaden. Tiesňava je ukážkou riečneho pirátstva, kde vidíme silu prírody. Na záchranu kostolíka a taktiež dedinky Haluzice vznikol v roku 1927 projekt, ktorý spevňuje tiesňavu kamennými kaskádami. Tieto sú vybudované na dne tiesňavy a spevňujú a zároveň držia skalu, aby nepostupovala vo svojom pôvodnom pláne. Takto je na dne 17 poschodí, ktorými tečie potok. Tiesňava je nanovo vyčistená a pekne upravená. Celková dĺžka je 1,5 km a steny sú vysoké miestami až 30 m.
Po prezretí tiesňavy zostáva zbehnúť do dediny Štvrtok nad Váhom a tu už naša trasa končí. Zostáva iba nasadnúť do správneho autobusu a spomínať na krásne zážitky z peknej túry.
Spracovala: Janka Salviany

Mapa:
 http://www.cykloserver.cz/f/07bc056911/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!