Trenčín v období Matúša Čáka Trenčianskeho

Na začiatku 14. storočia zažil Trenčín obdobie svojej najväčšej slávy. Matúš Čák zvaný Trenčiansky urobil z neho centrum svojich rozsiahlych dŕžav. Po jeho smrti v roku 1321 pripadol Trenčín opäť uhorskému panovníkovi, ktorým bol vtedy Karol Róbert z Anjou. Ten potvrdil Trenčínu mestské výsady, ktoré mu udelil pravdepodobne už Matúš Čák. Trenčín tak získal aj právo ohradiť sa hradbami.

Mestské opevnenie z 15. storočia, pozostávajúce z jednoduchého hradobného pásu s dvoma bránami, nadväzovalo na opevnenie hradu a spolu s opevneným okrskom farského kostola tzv. Marienburgom, tvorilo jednotný ucelený fortifikačný systém.

Dŕžavy Matúša Čáka a jeho majetok – hrady na území dnešného Slovenska a čiastočne aj na území Maďarska:
mapa
Dodnes sa tradujú legendy o údajnom hrobe Matúša Čáka, ktorý však nikdy nebol objavený.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!