Zážitková streľba

Spoločnosť MAB Entertainment vám ponúka vzdelávacie a výcvikové aktivity, strelecké a výcvikové priestory, ako aj potrebnú výzbroj a výstroj. Kurzy a školenia sú určené pre začiatočníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o tejto netradičnej športovej aktivite, ako aj profesionálov s praktickou skúsenosťou s narábaním so zbraňou a so streľbou samotnou.

Balíky:
Pištol Level 1 + Level 2
Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú streľbu s dosiahnutím bojovej presnosti a bojovej účinnosti v obranných situáciách. Dosiahnuté taktické zručnosti, bezpečnosť, ako aj presnosť a rýchlosť v obranných situáciách sú počas kurzu dosiahnuté širokou škálou cvikov a drilov pri streľbe z pištole.

Útočná puška Level 1 + Level 2
Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú manipuláciu s útočnou puškou v obranných situáciách. Cieľom daného kurzu je dosiahnutie taktickej a bojovej manipulácie v stresových podmienkach, bojovej rovnováhy a pomeru medzi rýchlosťou a presnosťou streľby pri zachovaní bojovej účinnosti v obrannej situácii.

Brokovnica Level 1
Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení a na vysokej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú manipuláciu s brokovnicou v obranných situáciách. Začína sa od základov a rýchlo sa postupuje k dynamickej streľbe. Celý kurz je zameraný na ovládanie opakovacej a samo-nabíjacej (semi – automatic) brokovnice.

Streľba na dlhé vzdialenosti – Level 1
Participanti sú pri absolvovaní kurzu oboznámení s balistikou, technikou presnej streľby na dlhé vzdialenosti, taktickým odhadom a určovaním vzdialeností, čo po absolvovaní kurzu vyústi do vysokej úrovne bojovej presnosti a bojovej účinnosti pri streľbe na dlhé vzdialenosti.

Bodyguard
Participanti kurzu sú na profesionálnej úrovni pripravovaní na taktickú a bezpečnú prácu s VIP klientom. Prioritou a hlavným obsahom kurzu je oboznámiť participantov s technikami procesu plánovania a taktikou výkonu činností osobného strážcu.

Viac informácií:
MAB Entertainment, s.r.o.
Adamovce 13
913 05 Adamovské Kochanovce
Tel.: +421 908 701 351
Web: www.mabentertainment.sk
Mail: info@mabentertainment.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!