Evanjelický kostol

Začiatkom 16. storočia sa aj v Trenčíne udomácnili myšlienky Lutherovej reformácie. Rozvoju reformácie priala skutočnosť, že sa na jej stranu pridala rodina Iléšháziovcov, najmä Gašpar Iléšházi. Vtedy bola evanjelická cirkev celé jedno storočie v Trenčíne väčšinová. Evanjelikom v tom čase patril aj farský kostol pod hradom. V roku 1570 vzniklo v Trenčíne nižšie evanjelické gymnázium – prvé svojho druhu na území nášho mesta vôbec.

Trenčín sa stal významným strediskom reformácie pre celé Považie a svedčí o tom aj skutočnosť, že sa v ňom konali významné cirkevné zhromaždenia. 5. októbra 1580 sa tu konala I. synoda, ktorá prijala zákony troch seniorátov: Trenčianskeho, Oravského a Liptovského. V tom čase kňazi, ktorí sa pridali na stranu reformácie, ešte stále patrili pod právomoc katolíckej vrchnosti. Evanjelická cirkev v Hornom Uhorsku sa od katolíckej vrchnosti osamostatnila až na synode v Žiline v roku 1610. V Trenčíne sa 27. januára 1619 konala II. synoda a 17. marca 1642 aj III. synoda.

V čase protireformácie Iléšháziovci konvertovali. Farský kostol pod hradom museli evanjelici odovzdať katolíkom a niekoľko rokov sa stretávali v drevenom kostole Pod hríbom. Začiatkom 18. storočia ohrozoval Trenčín nielen hlad a mor, ale vypukol aj požiar, ktorý zničil celé vnútorné mesto a takmer celé predmestie. Zhorel aj evanjelický drevený kostol. Evanjelici sa potom zhromažďovali v stodole jedného z členov cirkevného zboru na Hornom Šianci. Dnes sa v tých miestach nachádza najstarší kresťanský cintorín na území mesta Trenčín, ktorý je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi.

Po prijatí Tolerančného patentu si evanjelici postavili v Trenčíne vlastný kostol. Posvätili ho 29. septembra 1794 na sviatok svätého Michala. Kostol je pozdĺžny, halový, so sedlovou strechou a cibuľovou vežou  na priečelí. V roku 1889 postavili pri kostole novú faru, ktorá slúžila cirkevnému zboru do roku 1978, kedy ju štát cirkvi vyvlastnil a dal asanovať. Celá farská parcela musela ustúpiť stavbe miestnej komunikácie a pôvodne neplánovanému parkovisku.

Podstatnou prestavbou prešiel evanjelický kostol najmä v roku 1935, kedy dostal interiér novú podobu. Bola premiestnená kazateľnica a postavený nový oltár, nad ktorým dominuje kríž z tmavočervenej žuly s korpusom Ježiša Krista z bieleho mramoru od akademického sochára Jozefa Pospíšila. V kostole pribudol aj nový chór. Opravený kostol posvätil 29. septembra 1935 biskup Západného dištriktu Dr. Samuel Štefan Osuský. Vstupné dvere sú dielom trenčianskeho medikováča Artura Michalca. Ďalšia veľká oprava kostola sa konala v rokoch 1985 – 1987, kedy zbúrali starú a pristavili novú sakristiu a na vežu nainštalovali nové hodiny. Posviacku vykonal generálny biskup ThDr. Ján Michalko.

OTVORENÉ: kostol si môžete pozrieť pred alebo po bohoslužbách, ktoré sa konajú každú nedeľu o 9.00.

VSTUPNÉ: dobrovoľné

KONTAKT
Evanjelický a. v. farský úrad
Jilemnického 18, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 652 80 44
E-mail: trencin@ecav.sk

WEB: www.ecav-trencin.eu

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!