Farské schody a socha sv. Jána Nepomuckého

Kryté renesančné Farské schody boli postavené v roku 1568 a v tých časoch mali dôležitú funkciu, pretože boli obrannou komunikáciou. Práve po nej nastupovali členovia mestských remeselníckych cechov, keď bolo treba brániť mestské hradby v časti od Karnera sv. Michala po Trenčiansky hrad. Zároveň slúžili ako prístupová cesta k mestskej zbrojnici, ktorá bola postavená v roku 1565 vedľa karnera.

Pri požiaroch Trenčína v rokoch 1708, 1790 1886 boli schody poškodené, ale následne vždy opravené. Ľavá časť schodiska je otvorená arkádami, cez ktoré prúdi denné svetlo. Stojeden drevených schodov v súčasnosti slúži širokej verejnosti – spájajú stred mesta s areálom Farského kostola, hradom i lesoparkom Brezina, ktorý bol vysadený v polovici 19. storočia. Farské schody sú otvorené denne od 6.00 do 20.00 a nájdete ich na konci Farskej ulice.

Pred Farskými schodmi sa na pravej strane nachádza kamenná socha sv. Jána Nepomuckého. Je odetý v kanonickom rúchu a v kožušinovom plášti, v ľavej ruke drží biret a v pravej ruke krucifix s postavou Ukrižovaného. Pri nohách mu kľačí anjel.

Na podstavci vidno dva aliančné erby, ktoré patrili Johannovi Halweilovi, veliteľovi Trenčianskeho hradu a pokladníkovi cisárskeho eráru a jeho manželke. Latinský nápis na podstavci DIVO IOANNI NEPOMVCENO PIETAS HALWEILIANA STATVIT v preklade znamená: Zo zbožnej úcty sv. Jánovi Nepomuckému dal postaviť Halweil roku 1732.

Virtuálna prehliadka – Farské schody

OTVÁRACIE HODINY: denne od 6.00 – 20.00

VSTUPNÉ: zadarmo

GALÉRIA

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!