Morový stĺp

Kruté vojny, prírodné katastrofy, časy neúrody či hladovania vyústili v mnohých slovenských mestách do vzniku rozsiahlych epidémií. V lete roku 1710 neuniklo následkom hromadnej nákazy ani mesto Trenčín. Smutné obdobie, počas ktorého zomrelo viac ako 1000 ľudí, pripomína Morový stĺp Najsvätejšej Trojice v strede mesta.

Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf Mikuláš Ilešházy (Illéshazy). Stĺp pravdepodobne pochádza z dielne viedenských kamenárskych majstrov, ktorí v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcii jezuitského kostola (dnes piaristického), ktorý v roku 1708 zničil požiar. Neskôr župan Ján Ilešházy nechal súsošie sv. Trojice renovovať u piaristu Vasila Králika (Krolig). Komplexná stavebná, konzervačná a reštaurátorská oprava celého objektu bola uskutočnená v rokoch 1977 – 1978.

Dominanta trenčianskeho hlavného námestia potom čakala na svoje ďalšie vylepšenie takmer 40 rokov. Mesto Trenčín v spolupráci s ministerstvom kultúry dalo zreštaurovať túto významnú pamiatku ako súčasť komplexnej rekonštrukcie Mierového námestia.  Výsledok môžete zhodnotiť sami pri prechádzke centrom mesta.

Na každej strane podstavca je uvedený text:
Severná strana podstavca:
GLORIA DEI PATRIS ORBEN SANGUINE RECREANTIS
Sláva Boha Otca, privádzajúceho krvou okrsok zemský k životu.
Východná strana podstavca:
GLORIA DEI FILII ORBEM SANGUINE RECREANTIS
Sláva Boha Otca, ktorý krvou priviedol svet k spaseniu.
Južná strana podstavca:
GLORIA SPIRITUS SANCTI OBEM DONIS GRATIAE REPLENTIS
Sláva Ducha Svätého, ktorý zem obdaril darmi čistej lásky.

Na čele podstavca pod erbom Ilešháziovcov sa nachádza text:
EXCELLENTISSIMUS AC ILLUSTRISSIMUS DOMINUS COMES, DOMINUS DIVUS NICOLAUS ILLESHAZY DE ILLESHAZA PERPETUUM A TRENCHIN QUIDEM AC LIPTOVIENSIS COMITATUM HEREDITARIUS, SUPREMUS COMES SACRAE AC ACTUALISSIMUS CONSILIARII HUNGARIAE AULAE CONSILLIARIUS
Najvznešenejší a najjasnejší pán župan, slávny pán gróf Mikuláš Ilešházy, riadny dedič rodovej správy nad Stolicou trenčianskou i Stolicou liptovskou, najvyšší radca Cisársko-kráľovského majestátu a hlavný kancelár Uhorského kráľovstva.

Zdroj: VELIKÝ, I. – STROHNEROVÁ, Ľ.: Ulice a námestia mesta Trenčína. Zoznam ulíc námestí mesta s výkladom. Prehľad pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a náhrobníkov. Mesto Trenčín a Štátna krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Trenčín, 1999.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!