Morový stĺp

Kruté vojny, prírodné katastrofy, časy neúrody či hladovania vyústili v mnohých slovenských mestách do vzniku rozsiahlych epidémií. V lete roku 1710 neuniklo následkom hromadnej nákazy ani mesto Trenčín. Smutné obdobie, počas ktorého zomrelo viac ako 1000 ľudí, pripomína Morový stĺp Najsvätejšej Trojice v strede mesta.

Morový stĺp dal postaviť v roku 1712 gróf Mikuláš Ilešházi (Illésházy). Stĺp pravdepodobne pochádza z dielne viedenských kamenárskych majstrov, ktorí v tom čase pracovali v Trenčíne na rekonštrukcii jezuitského kostola (dnes piaristického), ktorý v roku 1708 zničil požiar. Neskôr župan Ján Ilešházi (Illésházy) nechal súsošie sv. Trojice renovovať u piaristu Vasila Králika (Krolig). Komplexná stavebná, konzervačná a reštaurátorská oprava celého objektu bola uskutočnená v rokoch 1977 – 1978.

Dominanta trenčianskeho hlavného námestia potom čakala na svoje ďalšie vylepšenie takmer 40 rokov. Mesto Trenčín v spolupráci s ministerstvom kultúry dalo zreštaurovať túto významnú pamiatku ako súčasť komplexnej rekonštrukcie Mierového námestia. Výsledok môžete zhodnotiť sami pri prechádzke centrom mesta.

Na každej strane podstavca je uvedený text:

 • Severná strana podstavca:
  GLORIA DEI PATRIS ORBEN SANGUINE RECREANTIS
  Sláva Boha Otca, privádzajúceho krvou okrsok zemský k životu.
 • Východná strana podstavca:
  GLORIA DEI FILII ORBEM SANGUINE RECREANTIS
  Sláva Boha Syna, ktorý krvou priviedol svet k spaseniu.
 • Južná strana podstavca:
  GLORIA SPIRITUS SANCTI OBEM DONIS GRATIAE REPLENTIS
  Sláva Ducha Svätého, ktorý zem obdaril darmi čistej lásky.

Na čele podstavca pod erbom Ilešháziovcov sa nachádza text:
EXCELLENTISSIMUS AC ILLUSTRISSIMUS DOMINUS COMES,
DOMINUS DIVUS NICOLAUS ILLESHAZY DE ILLESHAZA
PERPETUUM A TRENCHIN QUIDEM AC LIPTOVIENSIS COMITATUM HEREDITARIUS,
SUPREMUS COMES SACRAE AC ACTUALISSIMUS CONSILIARII
HUNGARIAE AULAE CONSILLIARIUS

Najvznešenejší a najjasnejší pán župan,
slávny pán gróf Mikuláš Ilešházi,
riadny dedič rodovej správy nad Stolicou trenčianskou i Stolicou liptovskou,
najvyšší radca Cisársko-kráľovského majestátu
a hlavný kancelár Uhorského kráľovstva.

Zdroj: VELIKÝ, I. – STROHNEROVÁ, Ľ.: Ulice a námestia mesta Trenčína. Zoznam ulíc námestí mesta s výkladom. Prehľad pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a náhrobníkov. Mesto Trenčín a Štátna krajská knižnica Michala Rešetku v Trenčíne. Trenčín, 1999.

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!