Trasa 04: Trenčín – Zamarovské jamy – Skalka – Kláštor na Skalke

Dĺžka trasy: 5,5 km
Náročnosť: nenáročná prechádzka
Prevýšenie: 37 m
Čas trvania: 1 hod. 30 min.
Odporúčaná mapa: mapa Trenčín, VKÚ Biele Karpaty č. 107. Popis trasy s mapkou si môžete vo formáte pdf. stiahnuť tu.
Nenáročná prechádzka po rovine spojená s množstvom výhľadov na okolitú krajinu hlavne na Trenčiansky hrad. Vhodná pre rodiny s deťmi.

 

Popis trasy:

Trasa je neznačkovaná. Začína pri Kultúrno-informačnom centre, pokračuje hlavným Mierovým námestím, pasážou Zlatá Fatima, križuje Palackého ulicu a pokračuje podchodom pod Hasičskú a železničnú trať. Okolo reštaurácie Koliba pokračuje chodníkom vľavo popri železničnej trati na železničný most. Prechádza mostom na druhú stranu.
Ďalej za mostom smeruje proti prúdu toku rieky Váh a plynulo prechádza po hrádzi až do obce Zamarovce. Kúsok za mostom je možnosť posedieť si na terase penziónu Zuzana a pokochať sa pohľadom na Trenčiansky hrad. Zariadenie má uzavreté detské ihrisko s preliezačkami.
Po hrádzi pokračujeme na začiatok obce Zamarovce, kde je kúsok od rieky ďalšie detské ihrisko. Cestou môžeme sledovať život okolo Váhu: naskytnú sa pekné výhľady na pobrežie a v závislosti na ročnom období vidno labute a divé kačky. Asfaltovým chodníkom pokračujeme po hrádzi, na jeho konci pri futbalovom štadióne trasa plynulo schádza dolu na poľnú cestu. Popri ceste sa nachádza novovybudovaný rybník, ktorý bude už čoskoro sprístupnený verejnosti. Trasa pokračuje až k prírodnej rezervácii Zamarovské jamy. Bývalé štrkové jamy s výmerou 6,50 ha sú náhradou starého ramena Váhu a žije tu veľké množstvo močiarneho a vodného vtáctva.
Odtiaľto sa môžeme pokochať pohľadom na Malú Skalku s barokovým kostolom z roku 1745, postaveným na vápencovej skale, ktorá je protipólom trenčianskeho hradného brala. Toto miesto bolo vďaka dobrej polohe osídlené už od praveku – dokumentujú to početné nálezy z mladšej doby kamennej až po veľkomoravské pohrebisko, niektoré z nich sa dajú vidieť na Trenčianskom hrade. Skala je v súčasnosti dobrým lezeckým terénom, kde chodia trénovať skalolezci zo širokého okolia.
Iba 500 m od kostola sa nachádza kláštor Veľká Skalka. Komplex tvorí kostolík, kláštor a jaskyňa, v ktorej na prelome 10. a 11. storočia ako pustovníci žili sv. Svorad a Benedikt. Benedikt tu bol aj zavraždený lúpežníkmi – mysleli si, že ráta dukáty a on iba počítal nabenediktzbierané oriešky. Pri prepade Benedikt poprosil Boha o pomoc, dotkol sa rukou skaly a tá sa otvorila – doteraz možno pri ústí jaskyne nájsť odtlačok ruky na skale. V roku 1224 tu na jeho počesť založil nitriansky biskup Jakub benediktínsky kláštor a opátstvo. Miesto pôsobí ako oáza ticha vhodná na meditáciu. V lete sa tu konáva výtvarno-literárne sympózium Ora et Ars.

Kúsok povyše parkoviska pod Veľkou Skalkou sa nachádza nenápadná budova, v ktorej boli v minulosti vojenské sklady. Tu slúžil v r. 1937 aj Jozef Gabčík. Bol jedným z účastníkov atentátu na ríšskeho protektora Heydricha. Práve po ňom je nazvaná slovenská časť vodného diela Gabčíkovo.

Po prehliadke kláštorného areálu pokračujeme do mierneho kopca ku kostolu na Malej Skalke. V období sviatku sv. Svorada a Benedikta (okolo 17. júla) sa tu každoročne koná veľká púť s účasťou až 15 000 veriacich. Končí nádherným výhľadom z terasy v okolí kostola, odkiaľ si možno prezrieť severovýchod mesta. Na opačnej strane cesty nájdete vo svahu kalváriu. Potom sa treba vrátiť tou istou trasou smerom k mestu.

Spracovala: Janka Salviany

Dôležitá informácia:

Kláštor je otvorený pre verejnosť v období júl – august. V ostatnom období je potrebné vopred sa objednať.
Kontaktná osoba:
Blanka Šumichrastová (sprievodkyňa): +421 (0)907/28 75 77

Mapa: 
http://www.cykloserver.cz/f/728d048085/

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!