Katov dom

Katov dom je jedinou zachovanou stavbou tohto typu v Trenčíne, ktorá nebola výrazne narušená neskoršími prestavbami. Pravdepodobne existoval ako kamenný dom už v roku 1607. Reprezentuje charakteristický meštiansky dom s okružnou drevenou pavlačou, v ktorom boli umiestnené obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa.

Žigmund Luxemburský udelil Trenčínu v roku 1412 titul slobodného kráľovského mesta s právom meča. Popravu uskutočňoval mestský kat zvyčajne pod hradbami mesta neďaleko Dolnej brány. Najčastejšou formou popravy bolo stínanie alebo vešanie. V Uhorsku sa stínalo dvojsečným mečom tak, že odsúdenec kľačal alebo sedel na stoličke. Podľa písomných prameňov malo mesto Trenčín k dispozícii tri popravné meče. Dva z nich sa zachovali v zbierkach Trenčianskeho múzea.

Názov Katov dom, Katovňa alebo Dom mestského kata vychádza z ústnej tradície, podľa ktorej bol dom v 17. storočí údajne obydlím mestského kata a mestskou väznicou. Nakoľko je toto spojenie oprávnené nie je celkom jasné. Dnes si v Katovom dome môžete pozrieť meče trenčianskeho kata, kladu, dereš, okovy, repliku škripca, halapartne mestských drábov, uniformu mestského policajného kapitána, šable a pušky trenčianskych mestských policajtov a ďalšie zaujímavé historické predmety.

OTVÁRACIE HODINY: aktuálne otváracie hodiny nájdete na stránke www.muzeumtn.sk

VSTUPNÉ: výšku vstupného nájdete na stránke www.muzeumtn.sk

KONTAKT
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 47, Trenčín
Tel.: +421 (0)918 498 745
E-mail: office@muzeumtn.sk

WEB: www.muzeumtn.sk

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!