Katov dom

Zaujíma vás ako vyzerajú meče, ktorými v stredoveku na území Trenčína stínali hlavy? Originály nástrojov na drastické vykonávanie spravodlivosti sú umiestnené v Katovom dome na Matúšovej ulici.

Kto by dnes povedal, že vás romantická cestička dláždená kamennými kockami privedie k niekdajšej väznici a bydlisku osoby, ktorá vzbudzovala medzi obyvateľmi Trenčína najväčší strach? Niektoré pramene a aj názov budovy naznačujú, že v 16. – 17. storočí bola domovom mestského kata, ktorý bez milosti popravoval previnilcov za ich zločiny. Ďalšie historické zdroje uvádzajú, že na konci 19. storočia v tomto dome býval mestský dráb a nachádzalo sa tu väzenie. Jednoducho, „Katovňa“ alebo „Dom mestského kata“ nikdy nebol považovaný za oázu pokoja a veselosti.

Katov dom je jediná renesančná budova tohto typu v Trenčíne, ktorá si zachovala svoju pôvodnú podobu. Bola postavená ako kamenný dom asi v roku 1607 a našťastie sa jej nedotkli žiadne výrazné prestavby. Má charakter typického meštianskeho domu s drevenou pavlačou. Dom bol rozdelený na obytné priestory, hospodársko-výrobnú časť a kuchyňu.

Žigmund Luxemburský udelil Trenčínu v roku 1412 titul slobodného kráľovského mesta s právom meča. Popravu uskutočňoval mestský kat zvyčajne pod hradbami mesta neďaleko Dolnej brány (dnešná Mestská veža). Rozhodne nešlo o nič príjemné. Najčastejšou formou popravy bolo stínanie alebo vešanie. V Uhorsku sa stínalo dvojsečným mečom tak, že odsúdenec kľačal alebo sedel na stoličke. Podľa písomných prameňov malo mesto Trenčín k dispozícii tri popravné meče. Dva z nich sa zachovali v zbierkach Trenčianskeho múzea.

Dnes si v Katovom dome môžete pozrieť tri menšie expozície. Jedna upriamuje pozornosť na pôsobenie a profesiu mestského kata. Nájdete tu jeho meče, kladu, dereš, okovy, repliku škripca, halapartne mestských drábov, uniformu mestského policajného kapitána, šable a pušky trenčianskych mestských policajtov. V ďalšej miestnosti približujú jednotlivé predmety činnosť cechov a tradíciu remesiel na území Trenčína a okolia. Posledná zbierka čo to prezrádza o bývaní, hygiene a živote mešťanov a tvoria ju rôzne cennosti, odevy, dámsky kozmetický cestovný kufor, ako aj netradičná zdravotná pomôcka. Aká? To vám už prezradia v Katovom dome.

 

OTVÁRACIE HODINY: Aktuálne otváracie hodiny nájdete na stránke www.muzeumtn.sk

VSTUPNÉ: Výšku vstupného nájdete na stránke www.muzeumtn.sk

KONTAKT:
Trenčianske múzeum
Mierové námestie 47, Trenčín
Tel.: +421 (0)918 498 745
E-mail: office@muzeumtn.sk

WEB: www.muzeumtn.sk

GALÉRIA

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!