Trenčianske múzeum

Čo robiť počas upršaných, nudných dní? Vyrazte za vzdelaním do Trenčianskeho múzea! Zabavíte v ňom deti a aj vy sa dozviete niečo nové alebo oprášite svoje vedomosti zo školských čias.

Trenčianske múzeum je ľahko dostupné, nachádza sa v centre mesta v budove bývalého Župného domu s ozdobeným kovovým balkónom a erbom župy nad hlavným vchodom. Za vznik múzea môžeme okrem iných vďačiť MUDr. Karolovi Brančíkovi, ktorý bol jeho prvým predsedom a riaditeľom. Ešte pred jeho vznikom v roku 1877 založil aj Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, ktorý sa považuje za predchodcu múzea. Spolok sa stal najvýznamnejším kultúrnym zoskupením nielen mesta, ale i celej župy. Neskôr, v roku 1912, sa spolok zlúčil s Muzeálnou spoločnosťou, a tak vzniklo Trenčianske múzeum.

Čo v ňom nájdete? Pre deti je najzaujímavejšia vstupná časť, v ktorej sa nachádzajú preparáty od malých rybiek až po obrovského zubra. V ďalšej časti zas môžete obdivovať krásnych motýľov a hmyz v počte 700 kusov. Väčšina exemplárov pochádza z osobnej zbierky dr. Brančíka, rovnako ako aj rôzne písomnosti, kresby a fotografie z jeho ciest po svete. Ak vás fascinuje pravek, v archeologickej časti sa zdržíte najdlhšie. Obzriete si keramické nádoby, medené a bronzové zbrane, nástroje a šperky či iné vzácne nálezy. Posledná výstavná miestnosť je venovaná regionálnej ľudovej kultúre. Spoznáte charakteristický ľudový odev z lokalít Trenčianska Teplá, Dobrá, Kubrá a Bošáca. Ľudové tradície sa odrážajú nielen v odievaní, ale aj na vzácnych maľbách na skle a dekoratívnej drevorezbe.

Trenčianske múzeum spravuje okrem hlavnej budovy na Mierovom námestí aj ďalšie historicky významné objekty. Prvenstvo patrí Trenčianskemu hradu nielen kvôli jeho rozlohe, ale najmä kultúrnemu dedičstvu, ktoré je v ňom umiestnené. Za najcennejší súbor zbierok je označená obrazová kolekcia rodu Ilešháziovcov, hlavných a dedičných trenčianskych a liptovských županov, pánov Trenčianskeho hradu v rokoch 1594 – 1835. Vzácne budovy „v rukách“ Trenčianskeho múzea sú aj Karner sv. Michala, tzv. Katov dom aj viaceré expozície a objekty mimo Trenčína.

OTVORENÉ: Aktuálne otváracie hodiny nájdete na web stránke www.muzeumtn.sk (v pravej dolnej časti stránky)

VSTUPNÉ: Informácie o vstupnom si môžete pozrieť na stránke www.muzeumtn.sk (v pravej dolnej časti stránky)

KONTAKT:
Trenčianske múzeum v Trenčín
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 743 44 31
E-mail: info@muzeumtn.sk

WEB: www.muzeumtn.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!