Trenčianske múzeum

Trenčianske múzeum sídli v budove bývalého Župného domu s bohato zdobeným priečelím a erbom župy nad vchodom. Predchodcom múzea bol Prírodovedný spolok župy Trenčianskej, ktorý už v roku 1877 založil Dr. Karol Brančík. Spolok sa stal najvýznamnejším kultúrnym spolkom nielen mesta, ale i celej župy. Neskôr, v roku 1912, sa spolok zlúčil s Muzeálnou spoločnosťou a tak vzniklo Trenčianske múzeum. Jeho prvým predsedom bol opäť Dr. Karol Brančík.

Trenčianske múzeum ako súčasť regiónu s bohatou históriou a kultúrnou zhromažďuje zbierky z histórie Trenčína a okolia, ktoré sú súčasťou expozície Z histórie a kultúry slobodného kráľovského mesta Trenčína. Je zameraná vlastivedne a obsahuje časť prírodovednú, historickú, umeleckohistorickú, archeologickú a tiež národopisnú. Múzeum tiež vlastní a spravuje zbierkové fondy historického, umenovedného, prírodovedného, literárno-historického či národopisného charakteru, bohaté zbierky z oblasti numizmatiky, faleristiky, filokartie, militárií, zbraní a umeleckého remesla.

K najcennejším súborom v zbierkach Trenčianskeho múzea patrí rozsiahla a umelecky i historicky zaujímavá obrazová zbierka rodu Ilešháziovcov, hlavných a dedičných trenčianskych a liptovských županov, pánov Trenčianskeho hradu v rokoch 1594 – 1835, ktorá je inštalovaná v obrazovej galérii na Trenčianskom hrade.

OTVORENÉ: aktuálne otváracie hodiny nájdete na web stránke www.muzeumtn.sk (v pravej dolnej časti stránky)

VSTUPNÉ: informácie o vstupnom si môžete pozrieť na stránke www.muzeumtn.sk (v pravej dolnej časti stránky)

KONTAKT
Trenčianske múzeum v Trenčín
Mierové námestie 46, 912 50 Trenčín
Tel.: +421 (0)32 743 44 31
E-mail: info@muzeumtn.sk

WEB: www.muzeumtn.sk

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!