Lesopark Brezina

Stačí prejsť pár krokov z centra mesta a ocitnete sa v lese. Lesopark Brezina sa nachádza na juhozápadnom výbežku Strážovských vrchov, ktorý zasahuje  až do Trenčína. Historický vývoj tejto lokality je spojený s vývojom Trenčianskeho hradu z najstaršieho obdobia trenčianskeho panstva. Časť dnešného lesoparku Brezina bola ešte v 19. storočí holým kopcom. Pásli sa na ňom kozy, preto sa najvyšší bod masívu dodnes nazýva Kozí vrch.

Trenčiansky archivár, objaviteľ Rímskeho nápisu na hradnej skale, katolícky farár Ľudovít Bonaventúra Stárek (1803 – 1863) koncom 19. storočia začal územie systematicky zalesňovať. Prvými stromami, ktoré sa tu konečne uchytili, boli brezy, odtiaľ bol odvodený i názov Brezina. Drevinovú skladbu dnes tvoria buky, hraby, javory, bresty, smreky, borovice a smrekovce. Lesný komplex v tesnej blízkosti centra mesta je vzácnosťou najmä tým, že poskytuje obyvateľom mesta ideálne podmienky na psychickú a fyzickú relaxáciu.

Park je vhodný pre pešie prechádzky, beh a aj pre jazdu na horských bicykloch. V zime je možné v parku bežecky lyžovať. Park nemá promenádny charakter a pre pohyb v ňom sa odporúča dať si skôr bežnejšie, resp. športovejšie oblečenie. Pri snehovej pokrývke sa odhŕňa iba asfaltová cesta k Hotelu Veverica a prístupová cesta k vodárni.

Na kopci z južnej strany Trenčianskeho hradu sa rozprestiera sad s vyššou hustotou altánkov a ohnísk – Čerešňový sad. Kedysi bol porastený takmer výhradne čerešňovými a višňovými stromami, dnes sú pomedzi pôvodné stromy zamiešané aj brezy alebo iné stromy. Z čerešňového sadu vedú schody priamo k Pamätníku umučených, chodník pokračuje ďalej smer Hotel Veverica, Zábranie, Dušová dolina, ponad sídlisko Juh.

Okrem športu si môžte dopriať oddych pri Hoteli Veverica, ku ktorému je vybudovaná asfaltová cesta od Štefánikovej ulice. Pri hoteli sa nachádza detské ihrisko. Aby esteticky zapadlo do okolitého lesného porastu, tak sa ako dominantný konštrukčný materiál použilo drevo. Na jar 2018 bolo ihrisko zrekonštruované.

Pekný výhľad na severovýchodnú časť mesta Trenčína – Pod Sokolice a Sihoť ponúka na vrchole bralného komplexu Sokolíc Štefánikova vyhliadka. Na jej vrchole stojí štýlový a bizarný kmeň dnes už odumretej borovice. V pozadí na opačnej strane Váhu dominuje masív Skalky. Terén pod vyhliadkou spadá strmými zrázmi do nivy Váhu.

GALÉRIA

 

Pošlite tip na tento článok svojim priateľom!